Använda källor korrekt

Hur gör du för att utvärdera en källa? Är det någon skillnad på Wikipedia och övriga källor? Hur använder du en källa utan att plagiera? Vad är plagiat? Här hittar du svaren på de frågorna och mycket annat om hur du använder källor på ett korrekt sätt. 
Undvika plagiering

Här får du information om källor och källkritik, plagiat och hur du använder en källa utan att plagiera.  


Utvärdera källor (källkritik)
Här hittar du filmer om hur du utvärderar källor av olika slag, hur du är källkritisk helt enkelt. 

Vi börjar med hur du utvärderar en källa. 


Har alla artiklar på Wikipedia låg trovärdighet? Inte alls, många artiklar är utmärkta, men hur vet du vilka som har hög trovärdighet? Se filmen så får du veta hur du utvärderar en artikel på Wikipedia.  


Hänvisa till källor 

Se filmen för att få veta hur du hänvisar till de källor du använt när du skriver dina arbeten. 


Skapa källförteckning

En källförteckning ska finnas i slutet av arbetet - här kan du se hur du gör en källförteckning.