Här finner du som studerar på distans på Hermods vuxenutbildning praktisk information kring dina studier och kontaktuppgifter. 

 

Språkforum

Här hittar du information om Språkforum. Om du läser en kurs i engelska, sfi, svenska som andraspråk eller moderna språk är du välkommen att delta i våra språkaktiviteter online för att öva muntlig kommunikation, få handledning mm. Mer information finns på Språkforums egen sida.  


 

Kurslitteratur

Här hittar du en aktuell lista över kurslitteraturen.    

I Hermods webbutik kan du enkelt köpa e-böcker till din kurs.

Hur du än köper eller lånar din kurslitteratur är det viktigt att du söker på bokens ISBN. Många böcker finns i olika versioner och upplagor och har du fel upplaga kanske inte sidhänvisningarna stämmer.

 
 

Nationella prov

I vissa kurser ingår ett nationellt prov. Olika kommuner har valt olika upplägg för nationella prov och vi har samlat information om Nationella prov här 

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till Hermods Studerandeservice samt övrig information om vem du ska kontakta i vilka frågor.