בכל תקייה נמצאים הטפסים המתאימים לקטגוריה
ניתן להציג כל טופס לפני ההורדה
חלק מהטפסים עדיין לא הונגש - במידת הצורך, לקבלת עותק מונגש, יש לפנות למזכירות או למחלקה המתאימה באגף החינוך
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
הצג הורד
  202k גירסה 2 30 בנוב׳ 2017, 2:27 אגף החינוך הרצליה
Ċ
הצג הורד
  246k גירסה 2 30 בנוב׳ 2017, 2:27 אגף החינוך הרצליה
Ċ
הצג הורד
  246k גירסה 3 10 בדצמ׳ 2017, 21:50 אגף החינוך הרצליה
Ċ
הצג הורד
  200k גירסה 3 10 בדצמ׳ 2017, 21:50 אגף החינוך הרצליה
ċ

הצג
טופס יעלה בזמן תהליך הרישום  30 בנוב׳ 2017, 1:01 אגף החינוך הרצליה
Ċ
הצג הורד
  434k גירסה 4 30 בנוב׳ 2017, 2:13 אגף החינוך הרצליה
Ċ
הצג הורד
  373k גירסה 4 30 בנוב׳ 2017, 2:13 אגף החינוך הרצליה
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

הצג
בנספח 6 קיימים שאלוני הפניה לוועדות השמה בנספח 12 תקנות החינוך המיוחד לרישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדת השמה  27 בנוב׳ 2017, 3:12 אגף החינוך הרצליה
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

הצג
עבור תלמידי היסודי (חילוני ודתי)- יש לפנות עם הטופס למדור הרישום באגף החינוךבקשה שלא יצורפו אליה המסמכים הנדרשים לא תידון בועדת העברות על-יסודי   18 בפבר׳ 2018, 8:29 אגף החינוך הרצליה
Ċ
הצג הורד
את הטופס יש להעביר למדור הרישום באגף החינוך  עבור בתי ספר חילונים ודתיים   247k גירסה 2 18 בפבר׳ 2018, 8:30 אגף החינוך הרצליה
Ċ
הצג הורד
העברה לבית ספר אחר  397k גירסה 2 27 בדצמ׳ 2017, 23:19 אגף החינוך הרצליה
Ċ
הצג הורד
העברה לבית ספר אחר  408k גירסה 2 27 בדצמ׳ 2017, 23:19 אגף החינוך הרצליה
Ċ
הצג הורד
  389k גירסה 2 14 בפבר׳ 2018, 22:40 אגף החינוך הרצליה
Ċ
הצג הורד
  349k גירסה 5 11 בפבר׳ 2018, 22:19 אגף החינוך הרצליה
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
הצג הורד
עבור תלמידי החטיבות והתיכונים (חילוני ודתי)- הבקשה והטופס יימסרו ישירות לחט"ב/תיכון המזין [אין להגיע למדור הרישום]  בקשה שלא יצורפו אליה המסמכים הנדרשים לא תידון בועדת העברות על-יסודי  245k גירסה 5 18 בפבר׳ 2018, 8:29 אגף החינוך הרצליה
Ċ
הצג הורד
את הטופס יש להעביר למדור הרישום באגף החינוך  עבור בתי ספר חילונים ודתיים   245k גירסה 2 18 בפבר׳ 2018, 8:30 אגף החינוך הרצליה
ċ

הצג
  14 בפבר׳ 2018, 22:41 אגף החינוך הרצליה
ċ

הצג
  14 בפבר׳ 2018, 22:42 אגף החינוך הרצליה
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
הצג הורד
להדפסה ומילוי בכתב יד  542k גירסה 4 10 בדצמ׳ 2017, 21:48 אגף החינוך הרצליה
Ċ
הצג הורד
להדפסה ומילוי בכתב יד. לקבלת קובץ מונגש יש לפנות למרכז מ.ט.ר.ה  201k גירסה 3 10 בדצמ׳ 2017, 21:45 אגף החינוך הרצליה
Ċ
הצג הורד
דידקטי / פסיכו דידקטי / קשב וריכוז BRC  למילוי בכתב יד  281k גירסה 4 10 בדצמ׳ 2017, 21:47 אגף החינוך הרצליה
ĉ
הצג הורד
דידקטי / פסיכו דידקטי / קשב וריכוז BRC  למילוי במחשב  138k גירסה 4 10 בדצמ׳ 2017, 21:47 אגף החינוך הרצליה
Ċ
הצג הורד
להדפסה ומילוי בכתב יד  405k גירסה 3 10 בדצמ׳ 2017, 21:48 אגף החינוך הרצליה
ĉ
הצג הורד
למילוי במחשב  280k גירסה 3 10 בדצמ׳ 2017, 21:48 אגף החינוך הרצליה
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
הצג הורד
מחלקת הבריאות העירונית  452k גירסה 2 27 בנוב׳ 2017, 13:21 אגף החינוך הרצליה
ċ

הצג
אתר משרד הבריאות - מדינת ישראל  27 בנוב׳ 2017, 3:09 אגף החינוך הרצליה
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
הצג הורד
טופס איננו נגיש - לצרכי מנהל החינוך בלבד   186k גירסה 2 27 בנוב׳ 2017, 22:24 אגף החינוך הרצליה
ċ

הצג
טפסים לטיולים, לשעת חירום ובטיחות סביבתית באתר משרד החינוך  27 בנוב׳ 2017, 2:08 אגף החינוך הרצליה
ċ

הצג
השאלת ספרים, שעות אפקטיביות, רישום ועוד  27 בנוב׳ 2017, 2:09 אגף החינוך הרצליה
ċ

הצג
תבניות של מסמכים ולוגו של אגף החינוך, בתי הספר ועוד  27 בנוב׳ 2017, 2:06 אגף החינוך הרצליה
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
הצג הורד
להדפסה ומילוי בכתב יד  310k גירסה 3 20 בפבר׳ 2018, 22:10 אגף החינוך הרצליה
ĉ
הצג הורד
בקובץ וורד - למילוי בהקלדה  43k גירסה 3 20 בפבר׳ 2018, 22:09 אגף החינוך הרצליה
Ċ
הצג הורד
  186k גירסה 2 10 בדצמ׳ 2017, 21:15 אגף החינוך הרצליה