למידה שיתופית אום אלפחם - בסביבה מתוקשבת תשע"ו - תשע"ז

 האתר החדש - היישוב שלי הוא ביתיפעילות למורים מובילי מיזם: מה עולה לך בראש כשאתה שומע את המילה "אומנות"


תוצרי בתי הספר לחץ כאן
תוצאת תמונה עבור תוצר תלמידיםרציונל:
המודעות אצל תלמידי אום אל פחם עולה לגבי אומנות (מקומית, אסלאמית, ערבית ואזרחית), תוך שיתוף רעיונות ,מידע, תמונות ותיעוד כל התהליך מרגע בחירת סוג האומנות עד לשילוב הפעילויות עם הטכנולוגיה והעצמת התלמידים דרך אומנות וטכנולוגיה.
התהליך יזמן פיתוח אוריינות תקשוב בקרב התלמידים ,שימוש בסביבות דיגיטליות מתקדמות , התמקצעות באוריינות חזותית ככלי להנעת למידה במאה ה-21.

מטרות:

1. העלאת המודעות לאומנות (סוגים שונים של אומנות ואמנים) באום אלפחם וסביבה.

2. העלאת המודעות לתפקיד האומנות בחיי היום-יום של התלמיד.

3. יצירת קהילת רכזי תקשוב לומדים ויוזמים.

4. פיתוח אוריינות תקשוב בקרב התלמידים תוך שימוש באפליציות ופלטפורמות שונות.

5. העלאת המוטיבציה בין בתי הספר והקהילה לטיפוח ותקשורת מיטבית.

6. העלאת המוטיבציה בין בתי הספר והקהילה לטיפוח ותקשורת מיטבית בלמידה השיתופית.

6. שימוש באוריינות חזותית ככלי להנעת למידה במאה ה21 "למידה בראי המצלמה"

7. נתינה לקהילה . מיזם חברתי  תוך שקיפות ושיתוף באתר שיתופי.

8. עידוד יוזמות מקומיות בבתי הספר תוך תיעוד ושיתוף בסביבה שיתופית

 השלבים:

1. בניית אתר שיתופי למיזם.

2. שיתוף הרכזים בעריכת הדפים של בתי ספר שלהם.

3. הצגת המיזם.

4. כל בית ספר יבחר סוג אומנות שירצה להתמקד בו.

5. בניית תכנית בית ספרית: קביעת צוות מוביל, בחירת שכבה המשתתפת במיזם.

6. סקר קצר לבחירת שם (בחירה).

7. משוב אמצע שנה.

8. תיעוד כל שלבי העשייה

9. משוב הדדי של בתי הספר

10. יום שיא - הצגת פעילויות

11. יום פעילויות. (אפשר לחבר בין 10-11 באותו יום).
עד סוף שליש ראשון 12/2016עד יום חמישי 08.12.2016​


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBMySkagg8jjiu8otuCYSRQv_6G3psjy8mGHgV7cFjLQZCLA/viewform
תת-דפים (1): tochnit