בית ספר אלח'יאם - مدرسة الخيام

   
         
                                                                                                      رابط للفيلم


        باركود للموقع                                                                                                                                                               
מנהל:עמאד שאקר אגבארייה

רכזת תקשוב: נגוא אגבארייה   מדריכת תקשוב: נדא וותד

מורה מוביל פרוייקט: נגוא אגבאריה, תמאם אבו שרקייה, יוסף אגבארייה

אוכלוסיית יעד: תלמידי כיתות ד' - ו'


  

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

اقتراحان لاختيار الزاوية التي سيتم تطويرها

הצעות לפינה ייעודית לטיפוח

                     زاوية رقم 1                                       زاوية رقم 2
                         פינה 1                                                 פינה 2
                          
 

       תוצאות הסקר - نتائج الاستفتاء
                                                                                                                     סקר בחירת הפינה


                                                                                                        التواصل عن بعد מפגש סנכרוני


Comments