דף הבית

                                           מערכת שעות כיתתית
 

 

יום ראשון 

יום שני 

יום שלישי 

יום רביעי 

יום חמישי 

 יום שישי 

8:00-8:45 

מפתח הלב

שפה 

מדעים 

חינוך גופני 

שפה 

תנ"ך 

 8:45-9:30

שפה 

 מעברים

 מדעים

 תנ"ך

 מדעים

 מתמטיקה

 9:50- 10:50

אנגלית 

 אנגלית

 מתמטיקה

 היסטוריה

 היסטוריה

 אנגלית

 10:50-11:40

 לשון

 אומנות

 מתמטיקה

מורשת 

 היסטוריה

 שפה

11:50-12:40 

מתמטיקה 

היסטוריה 

כישורי חיים 

 מורשת

מתמטיקה 

 

 12:50-13:30

 תנ"ך

 העשרה לשונית

 חינוך גופני

 אנגלית

 הנדסה

 
 13:35-14:20    שפה