דף הבית

                                                    מערכת שעות כיתתית
 

 

יום ראשון 

יום שני 

יום שלישי 

יום רביעי 

יום חמישי 

 יום שישי 

8:00-8:45 

 

 

 

 

 

 

 8:45-9:30

 

 

 

 

 

 

 9:50- 10:50

 

 

 

 

 

 

 10:50-11:40

 

 

 

 

 

 

11:50-12:40 

 

 

 

 

 

 

 12:50-13:30

 

 

 

 

 

 
 13:35-14:20      
 
 
 
לוח ימי הולדת