דף הבית

                                               מערכת שעות כיתתית
 

 

יום ראשון 

יום שני 

יום שלישי 

יום רביעי 

יום חמישי 

 יום שישי 

8:00-8:45 

 שפה

 אנגלית

חשבון 

חשבון 

שפה 

הנדסה 

 8:45-9:30

 חשבון

 ספורט

 חשבון

 חשבון

 רשות העתיקות

 אנגלית

 9:50-10:50

 מפתחות

 מדע וטכנולוגיה

 אשכולות חשיבה

 כישורי חיים

תנ"כ

 שפה

 10:50-11:40

מולדת 

 מדע וטכנולוגיה

 מולדת

 העשרה לשונית

 לשון


 תנ"כ

11:50-12:40 

 מילה טובה

אנגלית 

 ספורט

 מדע וטכנולוגיה

 אנגלית

 

 12:50-13:30

תנ"כ 

 קומיקס

 תנ"כ

 מדע וטכנולוגיה

 מוסיקה

 
 13:35-14:20   מחשבים   
 
 
 
לוח ימי הולדת