חזרה לאתר
                                           מערכת שעות כיתתית
 

 

יום ראשון 

יום שני 

יום שלישי 

יום רביעי 

יום חמישי 

 יום שישי 

8:00-8:45 

 

 

 

 

 

 

 8:45-9:30

 

 

 

 

 

 

9:45-10:10

 הפסקת אוכל

הפסקת אוכל 

הפסקת אוכל 

הפסקת אוכל 

הפסקת אוכל 

הפסקת אוכל 

10:50- 10:10 

 

 

 

 

 

 

 10:50-11:40

 

 

 

 

 

 

11:50-12:40 

 

 

 

 

 

 
12:50-13:30       
13:35-14:20