דף הבית

חזרה לאתר
                                                 מערכת שעות כיתתית
 

 

יום ראשון 

יום שני 

יום שלישי 

יום רביעי 

יום חמישי 

 יום שישי 

8:00-8:45 

שפה

שפה 

 שפה

שפה 

 

 

 8:45-9:30

שפה 

 שפה

 שפה

 שפה

 

 

9:45-10:00

 הפסקת אוכל

הפסקת אוכל 

הפסקת אוכל

הפסקת אוכל 

הפסקת אוכל 

הפסקת אוכל 

10:50- 10:00 

חשבון

 ספורט

חשבון 

חשבון 

 

 

 10:50-11:40

חשבון 

 חשבון

 חשבון

מדעים 

 

 

11:50-12:40 

 זה"ב

 חשבון

 משחקי למידה

חשבון 

 

 
12:50-13:30   גיאומטריה   כישורי חיים       
13:35-14:15             


 
לוח ימי הולדת