מפגש 3 : 22.2.15

הכרות עם גיליון אלקטרוני

מדריכים באקסל נמצאים באתר .לחץ על הקישור

מה מכיל המסמך

טבלת מיומנויות מחשב ומידע הנדרשת מכל שכבת גיל בביה"ס יסודי 


Comments