תכנות ורובוטיקה

תכנית הלימודים על פי משרד החינוך (מתוך הענן החינוכי)
זהו הפירוט של כל תכנית הלימודים במלואה, המתוכננת לכיתות ד' ו-ה', כולל פרק נוסף לבתי ספר המעוניינים להמשיך את התכנית בכיתה ו'. יש להיעזר בקובץ זה על מנת לתכנן את מערכי השיעורים העתידיים.

מצגת זו היא כלי עזר שנועד להקל את העברת החומר הנלמד לתלמידים. יש להשתמש בה בשיעור הראשון של מדעי המחשב בתור מבוא לחומר הנלמד ולשלב פעילויות אינטראקטיביות בכיתה. חשוב מאוד: יש להתייחס להערות הרשומות על השקופיות, ולהיעזר בהן כהסברים כאשר מציגים את המצגת מול התלמידים.

אתר "סקראץ' צ'יגעון" הוא אתר לימודי הסקראץ' של דורון, מורה מנוסה ללימוד סקראץ'. באתר זה תוכלו למצוא:
ניתן להשתמש בתכני האתר לשם למידה עצמית ואף לחשוף אליהם את התלמידים לשם העשרה.


בהמשך להשתלמות, יש להתחבר לאתר הקורס בכדי לברר מהן המטלות עליכם לבצע ולעבור על תכני השיעור האחרון. 
שיעור 5:
משוב מסכם לתכנית יסודות מדעי המחשב חלק א' - יש למלא את טופס המשוב לאחר תום ההשתלמות (לאחר מפגש 5).
שיעור 4:
הזוגות למשימת הכנת השיעור (Google Sheets) - יש להכניס את שמותיכם, שמות בני\בנות זוגכם, ושם בית ספרכם.
שיעור 3:
https://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/computer-center/home/cod/image.png?attredirects=0


לפרטים נוספים ושאלות בנידון, יש לפנות אל דוד קליין - מדריך תקשוב בתחום, בכתובת: david.k.446@edu-haifa.org.il
Comments