אודות המרכז

המרכז מיישם את מדיניות משרד החינוך בתחום הטמעת התקשוב והתאמת מערכת החינוך למאה  ה21 בהיבטים פדגוגיים, חינוכיים- ערכיים וארגוניים- מערכתיים בבתי הספר במחוז.

מרכז המחשבים המחוזי מהווה גוף מייעץ  למנהיגות החינוכית בנושא הוראה- למידה בסביבה מקוונת ולמרכזי הפסגה ולרפרנטים בתחומי הדעת, בנושא שילוב התקשוב בהשתלמויות. השירות מתרכז במתן מענה למובילי הטמעת התקשוב, לצוותי הוראה.

הפעילות כוללת:

·         יישום תהליכי הוראה, למידה והערכה (הל"ה) משולבי תקשוב ותכנים דיגיטאליים

·         פיתוח מקצועי של עובדי הוראה  בשילוב מרכזי הפסגה

 ·         יצירת תשתיות פדגוגיות, הנעת תהליכי הצטיידות ייעוץ לרשויות ולבתי"ס

·         קידום המודעות למוגנות והתנהגות אתית ברשת  

·         היערכות ללמידה בשעת חירום


לצורך יישום מדיניות התקשוב מטפל מרכז המחשבים בהיבטים הבאים:

·         פיתוח צוות ההדרכה המחוזי וליוויו בהשתלמויות, ימי עיון ומסגרות למידה.

·         ייעוץ בפיתוח מודלים מערכתיים להטמעת התקשוב בתכניות: "מחשב נייד לכל מורה", "סיסמא לכל תלמיד", תכנית כתו"ם ,לוחות אינטראקטיביים,   

      ובתוכניות יישוביות כגון פיתוח רצף חינוכי בסביבה מקוונת.

·         ייעוץ לרשויות בנושאי הצטיידות מחשבים בבתיה"ס, הקמת פורטלים חינוכיים ויישום התקשוב כמנוף לתוכניות פדגוגיות.

·         קיום השתלמויות מחוזיות למגוון אוכלוסיות בקהילה החינוכית: מפקחים, מנהלים, צוות הדרכה, רכזי תקשוב מבתיה"ס, מדריכים בתחומי דעת,  

      מורים מובילים ועוד.

·         קיום ימי עיון וחשיפה, כנסים מחוזיים ומפגשים ייחודיים.

·         פיתוח תוכניות ויוזמות חדשניות וזימון התנסות הקהילה החינוכית בתוכניות אלו.

·         בניית תוכניות עבודה בית ספריות הכוללות תכנית הל"ה משולבת תקשוב 

·         קידום אתרי בתי ספר וסיוע לבתי ספר לבנות אתר לשעת חירום.

·         הפעלת מערך ליווי והדרכה אינטנסיבי ואקסטנסיבי בבתיה"ס

·         שדרוג ותפעול שוטף של אתר מרכז המחשבים המתעד את הפעילות המחוזית ועדכון מאגר מידע מחוזי

·         יישום תוכניות חינוכיות- ערכיות, חברתיות וקהילתיות הכרוכות בסביבה המקוונת, כגון "הקשר הרב דורי"


זכויות יוצרים באתר מרכז המחשבים