Url Redirector Modified


שנה טובה!!!

מאחלים לכולם בהצלחה בשנת הלימודים החדשה תשע"ח.

שנה מלאה בשיתופי פעולה, תוצרים דיגיטליים ,  מיזמים ייחודיים.בברכה,

צוות תקשוב מחוז חיפה


1. מוקד ססמאות - 03-9298888

2. מוקד המנהלת - 03-6906600

     Moked-manbas@manbas.k12.ilלתמיכה תפעולית  מוקד טלדור בטלפון 03-6225395, ימים א'-ה' בין השעות 16:00-8:00ניתן לפנות בדוא"ל  skillzsupport@taldor.co.ilMade with Padlet