קרן ההנצחה ע"ש יעקב דון ז"ל הוקמה בשנת 2017.  קרן ההנצחה בחרה בתוכנית לטכנולוגיות בחינוךהחוג ללמידה, הוראה והדרכההפקולטה לחינוךאוניברסיטת חיפה, לשם מתן מלגות הצטיינות ע"ש יעקב דון ז"ל.

כספי התרומה מיועדים להענקת מלגות הצטיינות לתלמידי מסלול הפרוייקט בתואר שני, הלומדים בשנה ב', במסגרת התוכנית לטכנולוגיות בחינוך במהלך חמש השנים האקדמיות תשע"ז – תשפ"א. אנו בטוחים כי התרומה הנדיבה תנציח את דרכו של יעקב ותסייע להקים דור של מחנכים מצויינים בתחום של טכנולוגיות למידה והוראה.

לפרטים נוספים: קרן ארידור keren.aridor@edtech.haifa.ac.il

תש"ף

טקס חגיגי להענקת מלגות תש"ף יתקיים ביום רביעי 10/6/19באופן מקוון, במעמד בני המשפחה, המלגאיות, המלגאים וקהילת התוכנית והאוניברסיטה. במהלך הטקס יציגו המלגאיות את עבודותן בקצרה.

תשע"ט

טקס חגיגי להענקת מלגות תשע"ט יתקיים ביום רביעי 5/6/19 במעמד בני המשפחה, המלגאיות, המלגאים וקהילת התוכנית והאוניברסיטה. במהלך הטקס יציגו המלגאיות והמלגאים את עבודותיהם בקצרה.

תשע"ח

טקס חגיגי להענקת מלגות תשע"ח יתקיים ביום רביעי 13/6/18 במעמד בני המשפחה, המלגאיות, המלגאים וקהילת התוכנית והאוניברסיטה. במהלך הטקס יציגו המלגאיות והמלגאים את עבודותיהם בקצרה.

תשע"ז

טקס חגיגי להענקת מלגות תשע"ז יתקיים ביום רביעי 14/6/17 במעמד בני המשפחה, המלגאיות, המלגאים וקהילת התוכנית והאוניברסיטה. במהלך הטקס יציגו המלגאיות והמלגאים את עבודותיהם בקצרה.