קרן ההנצחה ע"ש יעקב דון ז"ל הוקמה בשנת 2017.  קרן ההנצחה בחרה במגמה לטכנולוגיות בחינוךהחוג ללמידה, הוראה והדרכההפקולטה לחינוךאוניברסיטת חיפה, לשם מתן מלגות הצטיינות ע"ש יעקב דון ז"ל.

כספי התרומה מיועדים להענקת מלגות הצטיינות לתלמידי מסלול הפרוייקט בתואר שני, הלומדים בשנה ב', במסגרת המגמה לטכנולוגיות בחינוך במהלך חמש השנים האקדמיות תשע"ז – תשפ"א. אנו בטוחים כי התרומה הנדיבה תנציח את דרכו של יעקב ותסייע להקים דור של מחנכים מצויינים בתחום של טכנולוגיות למידה והוראה.

לפרטים נוספים: קרן ארידור keren.aridor@edtech.haifa.ac.il

תשע"ט

טקס חגיגי להענקת מלגות תשע"ט יתקיים ביום רביעי 5/6/19 במעמד בני המשפחה, המלגאיות, המלגאים וקהילת המגמה והאוניברסיטה. במהלך הטקס יציגו המלגאיות והמלגאים את עבודותיהם בקצרה.

תשע"ח

טקס חגיגי להענקת מלגות תשע"ח יתקיים ביום רביעי 13/6/18 במעמד בני המשפחה, המלגאיות, המלגאים וקהילת המגמה והאוניברסיטה. במהלך הטקס יציגו המלגאיות והמלגאים את עבודותיהם בקצרה.

תשע"ז

טקס חגיגי להענקת מלגות תשע"ז יתקיים ביום רביעי 14/6/17 במעמד בני המשפחה, המלגאיות, המלגאים וקהילת המגמה והאוניברסיטה. במהלך הטקס יציגו המלגאיות והמלגאים את עבודותיהם בקצרה.