כנס הדוקטורנטים הרביעי
הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה

30 למרץ, 2017מסע הדוקטורט חופן בחובו התמודדויות רבות. התמודדויות אלו מאפשרות לנו להכיר, ללמוד, לצמוח ולהתפתח כחוקרים בתחומי הדעת בהם בחרנו. מנחי הדוקטורט מלווים אותנו במסע, לעיתים צועדים בה גם עמיתים. אך בסופו של דבר, זהו מסע אישי, לעיתים בודד ומורכב, המצריך סבלנות, התמדה ואורך רוח. 

בשנים האחרונות, אנו, הדוקטורנטים והדוקטורנטיות הלומדים בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, מלווים זה את זו במסע הזה. לצד התהליך האישי שאנו עוברים, מתפתחת קהילה תומכת של תלמידים ומומחים. המפגשים במסגרת קהילה זו מאפשרים לנו לשתף בידע על תהליך הדוקטורט, להתמך ולצמוח. 

גם השנה, נמשיך במסורת זו, בכנס הרביעי במספר, במטרה להמשיך בבנית קהילת חוקרים צעירים, כקהילת מעשה, שחבריה מסייעים זה לזה, חולקים איש עם רעהו את ניסיונם ובכך לומדים איך להתנהל טוב יותר אל מול אתגרים מורכבים בהקשר הייחודי של המסע אל עבר הדוקטורט. 

כנס הדוקרטורנטים הרביעי יערך ב- 30 למרץ, 2017. בין השעות 9:30-16:00

אנו מקווים כי כל אלה עשויים לתרום למסע שלנו באופן משמעותי ולהוביל לתהליך למידה שיתופי ומגבש הבא לידי ביטוי בעשייה. 
 
מאחלים לכולנו עבודה פורייה ומשמעותית!
בברכה,
הוועדה המארגנת: קרן ארידור, אביבית בלנגה, יפעת גביש, אילנה דובובי, אסנת זוהר, אורן יהי שלום, אילנה יורוביצקי, עירית פרידמן ואיה שטיינר