אודות הקורס

עיצוב סביבות למידה בכלל, וכאלה העושות שימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת הינו תהליך מורכב הדורש איזון עדין בין שיקולים פדגוגיים של עלות ותועלת. המעצב נדרש לעשות אינספור החלטות כגון: באיזו מידה להעמיק בתכנים על חשבון הצגת רוחב היריעה? מתי לבנות פעילויות של למידה שיתופית ומתי של למידה עצמאית? באיזו מידה לאפשר ללומד לתרגל ואיזו מידה לבצע פעילויות חקר?

בקורס זה תכירו מספר מאמרי מפתח בספרות המקצועית לגבי עיצוב סביבות למידה טכנולוגיות ומחקר עיצוב (Design-Based Research- DBR). כמו כן תתנסו בגישת עקרונות העיצוב, ותנתחו את הרציונאל העיצובי של מספר סביבות למידה טכנולוגיות תוך שימוש במאגר ממוחשב של עקרונות עיצוב (Design Principles Database - DPD).

במהלך הקורס תעבדו בצוותים על מנת ליצור מאגר קבוצתי של תוצרים שיציגו בצורה ידידותית, את סביבות הלמידה אותם תנתחו, את מרכיבי העיצוב הבולטים שלהם, ואת העקרונות העומדים מאחוריהם. אנו צופים כי מאגר זה יהווה את התשתית הראשונית למשאב יקר מציאות שישרת קהילה רחבה של אנשי חינוך וחוקרים בתחום טכנולוגיות הלמידה בארץ. 


הערכה בקורס

  • תיאוריה - 30%. תרומה משמעותית לדיונים המתוקשבים והדיונים בכיתה.
  • ניתוח סביבות למידה טכנולוגיות - 50%. תרומה משמעותית לכל פעילויות החקירה באתר השיתופי (כולל בניית התסריטים), בהצגות, ובדיונים בכיתה.
  • עיצוב והפקת תוצרים להצגת סביבות למידה טכנולוגיות - 20%. תרומה משמעותית לפעילויות הפקת התוצרים. דגש יינתן על התכנים. תוצרים מושקעים במיוחד יזכו את היוצרים בבונוס של עד 5 נקודות.


מנחי הקורס

פרופ' יעל קלי - yael.kali@edtech.haifa.ac.il  (דף הבית)
יקי דיין - yaki.dayan@edtech.haifa.ac.il

עיצוב, פיתוח וזכויות יוצרים

חלקים מקורס זה נבנו על סמך הקורס "עיצוב סביבות למידה טכנולוגיות" שעוצב על ידי דר' תמר רונן-פורמן ופרופ' יעל קלי במחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון, ובתמיכת המרכז של Technology Enhanced Learning in Science - TELS. 
הגירסה הנוכחית פותחה באמצעות Google Apps על ידי יקי דיין ופרופ' יעל קלי.
ניתן להעתיק חלקים מקורס זה ולשלבם בקורסים אחרים תוך מתן קרדיט מתאים.