หน้าหลัก


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มงานนิติกรและกฎหมาย           ร่วมกิจกรรมตักบาตร ในวันมาฆบูชา ณ วัดมิ่งเมือง อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน 

              

ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน

ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมสนับสนุนระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ทุนนวัฒกรรมสายอาชีพ 

ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมกิจการพิเศษ