หน้าแรก

https://drive.google.com/a/ednan1.go.th/file/d/0B9qAO_wR3TBwQTRkTmp0a0NRbDQ/view?usp=sharing

16 มกราคม 2560  สพป.น่าน เขต 1ได้จัดงานวันครู ณ หอประชุมวิษณุรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน 
(คลิกดาวโหลดรูป)


********************************************************************************************************


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2558