โครงการบัณฑิตศึกษาขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแนะนำหลักสูตรใหม่ (ปรับปรุง พ.ศ. 2561)

โพสต์18 ม.ค. 2561 23:17โดยSiwaree Siriwong   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2561 19:34 ]


ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำหลักสูตรในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อรับฟังรายละเอียดหลักสูตร การสมัครเข้าศึกษาต่อ การเตรียมตัวสอบ และเนื้อหาในการออกข้อสอบ โดยจะมีอาจารย์ และเจ้าหน้าที่โครงการร่วมกันให้รายละเอียดและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับหลักสูตร
ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ลงทะเบียนในแบบฟอร์มตามลิงค์ด้านล่าง ตั้งแต่บัดนี้-ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์2561หมายเหตุ **หลักสูตรที่จะแนะนำ เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561