รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (ประเภทสอบคัดเลือก)

โพสต์1 ม.ค. 2562 23:21โดยSiwaree Siriwong   [ อัปเดต 1 ม.ค. 2562 23:39 ]
  Date Venue
ประกาศรับสมัคร1 มกราคม - 15 มีนาคม 2562http://www.tu.ac.th และช่องทางอื่น.
สมัครผ่านระบบออนไลน์ของสำนักทะเบียน1 มกราคม - 15 มีนาคม 2562 www.reg.tu.ac.th
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านธนาคาร1 มกราคม - 16 มีนาคม 2562ธนาคารกรุงไทย (จำกัดมหาชน) ทุกสาขา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และแผ่นผังที่นั่งสอบวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562สำนักทะเบียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) หรือ http://web.reg.tu.ac.th
สอบข้อเขียนวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2562สำนักทะเบียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) หรือ http://web.reg.tu.ac.th
สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย19 พฤษภาคม 2562คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ19 พฤษภาคม 2562คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ19 พฤษภาคม 2562คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา30 พฤษภาคม 2562http://web.reg.tu.ac.th
ขึ้นทะเบียนนักศึกษา3 สิงหาคม 2562สำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เปิดภาคการศึกษา13 สิงหาคม 2562
Note: All dates are subject to change More details as following that information in 
http://www.reg.tu.ac.th


******รายละเอียดการรับเข้าแต่ละหลักสูตร โปรดเลือกหลักสูตรที่สนใจ******