โครงการบัณฑิตศึกษาขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแนะนำหลักสูตร (Open House 2019)

โพสต์18 ม.ค. 2561 23:17โดยSiwaree Siriwong   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2562 18:37 ]ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำหลักสูตรในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อรับฟังรายละเอียดหลักสูตร การสมัครเข้าศึกษาต่อ การเตรียมตัวสอบ และเนื้อหาในการออกข้อสอบ โดยจะมีอาจารย์ และเจ้าหน้าที่โครงการร่วมกันให้รายละเอียดและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับหลักสูตร
ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ลงทะเบียนในแบบฟอร์มตามลิงค์ด้านล่าง ตั้งแต่บัดนี้-ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์2561