03. Mô hình tổ chức và hoạt động của một tờ báo

Kết quả hình ảnh cho báo chí

Hình thức hoạt động của báo chí ngày càng đa dạng và hiện đại hơn (báo giấy, báo hình, đa phương tiện ...) (ảnh minh họa)


03. Mô hình tổ chức và hoạt động của một cơ quan báo chí

* Mô hình tổ chức:

Trong một tờ báo, người đứng đầu, quan trọng nhất và có thể xem như là "ông chúa" của tờ báo chính là Tổng biên tập. 

Tổng biên tập là người có quyền quyết định về tin, bài đăng trên báo và chịu trách nhiệm về nội dung bài báo trước pháp luật. Tổng biên tập cũng là người đứng đầu về quản lý hành chính trong cơ quan báo chí.

Sơ đồ tổ chức một tờ báo như sau:


(Click để phóng lớn và xem)


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC MỘT CƠ QUAN BÁO CHÍ  

 Ban biên tập >


 

TỔNG BIÊN TẬP


Phó Tổng biên tập (1) - Phó tổng biên tập (2)
 
- Ban biên tập có vai trò giống Ban giám đốc trong doanh nghiệp.

- Trong đó Tổng biên tập là "giám đốc" và do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm. Tổng biên tập phải là đảng viên.

- Tổng biên tập là người có quyền quyết định đăng hay không đăng một bài báo cụ thể và chịu trách nhiệm về hoạt động của cơ quan báo chí.

 
Có 2 khối chính trong một tòa báo  > 

 
 KHỐI NỘI DUNG 
KHỐI HÀNH CHÍNH - TRỊ SỰ 

 
Mỗi khối sẽ chia thành nhiều bộ phận, phòng ban

 
Các bộ phận, phòng ban > 

* Khối nội dung: 

- Tòa soạn: sản xuất bài báo (thuộc khối nội dung). 

* Khối Hành chính, trị sự:

- Phòng Hành chính, Nhân sự.
- Phòng kế toán.
- Phòng quảng cáo.
- Phòng phát hành.
- Bộ phận in ấn ...

 
- Số lượng bộ phận, phòng ban nhiều hay ít tùy thuộc vào quy mô lớn, nhỏ của tờ báo.

- Tòa soạn là cơ quan quan trọng nhất, là nơi sản xuất ra các sản phẩm báo chí.


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC MỘT TÒA SOẠN BÁO 
(Nơi sản xuất các sản phẩm báo chí (bài viết, chương trình truyền hình ...)
Ban Thư ký > 
 
TỔNG THƯ KÝ TÒA SOẠN

Thư ký tòa soạn (1) - Thư ký tòa soạn (2) - ...
 
Biên tập lần cuối, duyệt bài, trình bày lên trang báo ...vv, trước ký trình Tổng biên tập quyết định đăng (phát hành). 
 
Các trang/mục/Ban  >

 
- Chính trị - Xã Hội
- Kinh tế
- Pháp luật
- Văn hóa
- Thể thao
- Quốc tế
- ..vv.
 
 
Các trang, mục trên báo.

Có thể chia thành các Ban, theo từng lĩnh vực, nội dung.

Ví dụ: Ban Kinh tế - gồm các Biên tập viên và Phóng viên chuyên viết về lĩnh vực kinh tế.

 
Các Biên tập viên (BTV) > 

 
- Biên tập viên - trang Chính trị - Xã hội.

- Biên tập viên - trang Kinh tế.

- Biên tập viên - trang Pháp luật.

- ...vv.

 
 
Biên tập viên là người biên tập, chỉnh sửa các bài viết của Phóng Viên gửi tới tòa soạn.

Mỗi Biên tập viên được phân công phụ trách một mảng nội dung riêng.  

Các Phóng viên >  
- Phóng viên thường được phân công phụ trách viết bài trong một hoặc vài lĩnh vực. Ví dụ: phóng viên trang Kinh tế chuyên viết các đề tài về kinh tế.

- Một tờ báo có nhiều chục cho đến hàng trăm phóng viên.

- Mỗi phóng viên thường có các "bút danh", chính là tên tác giả bài viết. Bút danh có thể trùng với chính tên người phóng viên, có thể khác.

 
- Phóng viên là người trực tiếp viết bài và ký tên (tác giả) trên các bài viết.

- Bài viết của phóng viên sẽ được chuyển tới các Biên tập viên. Tại đây, các Biên tập viên sẽ biên tập, chỉnh sửa bài viết và chuyển đến Ban thư ký. ban thư ký sẽ tiếp tục biên tập, hoàn thiện bài viết. Sau đó, bài báo sẽ được chuyển đến Ban biên tập, để nơi đây quyết định đăng hay không đăng.

* Hoạt động của cơ quan báo chí:

- Tại Việt Nam, cơ quan báo chí được gọi là "cơ quan ngôn luận" - của một tồ chức, đoàn thể chính trị nào đó. Báo chí là cơ quan của Nhà nước và chịu sự lãnh đạo của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. (Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông).

Ví dụ: báo Tuổi Trẻ là cơ quan ngôn luận của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - TP. Hồ Chí Minh. Báo Người lao động là cơ quan ngôn luận của Liên đoàn lao động TP. Hồ Chí Minh.

- Vai trò, hoạt động chính của cơ quan báo chí là hoạt động về xuất bản báo chí, truyền thông. Tuyên truyền chính sách của đảng, nhà nước, phản ánh đời sống xã hội ...vv.

- Báo chí hoạt động theo quy định tại Luật báo chí.

Comments