3.01. Các hình thức phát hành một thông cáo báo chí

1. Các hình thức phát hành Thông cáo báo chí:

Để một thông cáo báo chí được báo chí đăng tải, cần phối hợp nhiều cách thức. Trong đó có thể là:

1. Tổ chức họp báo và phát Thông cáo báo chí cho phóng viên.

2. Cách chủ động nhất: gửi cho cơ quan báo chí. 

3. Cách đơn giản nhất: đăng Thông cáo báo chí trên website của doanh nghiệp, và chờ mọi người đọc. 

4. Thuê một trang quảng cáo và đăng Thông cáo báo chí.

Nói chung tuỳ theo điều kiện và tình huống cụ thể mà cí lựa chọn phù hợp. Những doanh nghiệp lớn và có điều kiện thường tổ chức họp báo.