Trang chủ

Thư viện Văn bản pháp luật này là cơ sở dữ liệu về các văn bản quy phạm pháp luật thuộc Hệ thống văn bản pháp luật nước CHXHCN Việt Nam do công ty luật Ecolaw thực hiện. Nguồn văn bản: Cổng thông tin điện tử của Chính Phủ, Quốc Hội và Bộ Tư pháp. 

Mục tiêu của Thư viện là đáp ứng hiệu quả nhu cầu tìm kiếm, tìm hiểu các quy định của pháp luật hiện hành, sử dụng và áp dụng vào thực tiễn đời sống, hoặc trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Quý vị có thể tải văn bản bằng cách copy.
  
Các văn bản luật được phân loại theo 4 nhóm: Bộ luật, Luật > Nghị định > Thông tư > Quyết định, Nghị quyết. (Xem menu bên trái). Mỗi nhóm văn bản được lưu trữ trên một website (site) độc lập, liên kết với nhau. Vui lòng xem mục "Hướng dẫn tra cứu" - để hiểu rõ hơn về sơ đồ và cấu trúc của Thư viện văn bản pháp luật này. 

Điểm đặc biệt là chúng tôi có lập thêm phần Mục lục và giới thiệu về nội dung luật, giúp thuận tiện hơn trong việc tra cứu. 

Để đọc nhanh các bộ luật, luật đang có hiệu lực thi hành, quý vị có thể click vào trang dưới đây:Sơ đồ lưu trữ:Ghi chú: Liên tục bổ sung, hoàn thiện!