Luật thương mại


Click để xem - >>  Luật thương mại (2005)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

 Ngày ban hànhTên, số hiệu văn bản Nội dung Ghi chú 
    
  NGHỊ ĐỊNH  
    
    
    
 15/01/2018NĐ số 08/2018/NĐ-CPSửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ công thương 
 24/02/2017Nghị định số 22/2017/NĐ-CP Về hòa giải thương mạicó hiệu lực từ 15/04/2017
 25/01/2016Nghị định số 07/2016/NĐ-CP Về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại VN  
 16/05/2013Nghị định số 52/2013/NĐ-CP Về thương mại điện tử > sửa đổi tại NĐ 08/2018
 14/04/2017Nghị định số 43/2017/NĐ-CP Về nhãn hàng hóa  
 06/08/2009Nghị định số 68/2009/NĐ-CP Về xúc tiến thương mại, sửa đổi Khoản 7 Điều 4 Nghị định 37/2006 Hết hiệu lực, thay thể bởi Nghị định 43/2017 
 30/08/2006Nghị định số 89/2006/NĐ-CP Về nhãn hàng hóa  
 12/06/2006Nghị định số 59/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật thương mại về hàng hóa dịch vụ cấm, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện 
 04/04/2006Nghị định số 37/2006/NĐ-CP Về hoạt động xúc tiến thương mại Sửa đổi khoản 7 điều 4 (NĐ 68/2009) 
 31/03/2006NĐ số 35/2006/NĐ-CPQuy định về hoạt động nhượng quyền thương mại > sửa đổi tại NĐ 08/2018
 20/02/2006Nghị định số 19/2006/NĐ-CP Về xuất xứ hàng hóa  
 23/01/2006Nghị định số 12/2006/NĐ-CP Về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, đại lý mua bán, gia công, quá cảnh hàng hóa với nước ngoài 
    
  Thông Tư   
    
 29/12/2017TT 47/2017/BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thôngQuy định hạn mức khuyến mãi đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất 
    
 06/07/2007TT liên tịch 07/2007/TTLT-BTM-BTCXúc tiến thương mại, hướng dẫn Nghị định 37/2006  
    
 


Liên tục bổ sung, cập nhật


Tham khảo thêm:


STT

Tên văn bản

Ngày ban hành

Cơ quan ban  hành

Tải về

1

Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005

14/06/2005

Quốc Hội

Download

2

Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

29/11/2005

Quốc Hội

Download

3

Nghị định 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2006 Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

04/04/2006

Chính Phủ

Download

4

Nghị định 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh đối với nước ngoài

18/09/2001

Chính Phủ

 

Download

5

 Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2006 Quy định chi tiết Luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

12/06/2006

Chính Phủ

Download

6

Nghị định 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

15/02/2007

Chính Phủ

Download

7

Thông tư số 04/2006/TT-BTM 
ngày 06 tháng 4 năm 2006 hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006//NĐ-CP 
ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa  với nước ngoài 

06/04/2006

Bộ Thương mại

Download

 

8

Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC

ngày 06 tháng 07 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại nghị dịnh số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động  xúc tiến thương mại

 

06/07/2007
Comments