* Hỏi về việc thay đổi thời gian trả nợ lãi trong Hợp đồng vay nước ngoài

Kính gửi các luật sư của Ecolaw. Tôi xin trình bày vấn đề như sau và rất mong được hướng dẫn và tư vấn về việc thay đổi thời gian trả nợ trong Hợp đồng. Cụ thể trường hợp như sau: Bên A (bên vay) và bên B (bên cho vay) cùng ký hợp đồng vay nợ (cụ thể HĐ vay trả nợ nước ngoài Dài hạn của công ty mẹ bên nước ngoài (cty B) cho công ty bên Việt Nam (cty A) vay tiền để thực hiện Dự án đầu tư). Hợp đồng ký có thỏa thuận kỳ trả lãi hàng năm vào ngày 10/5 hàng năm.

Ngày 10/5/2015, công ty A do quên, bỏ sót mất khoản thanh toán này và đến ngày 01/6 mới đến Ngân hàng thanh toán. Nhưng do HĐ vay trả nợ nước ngoài dài hạn này theo quy định phải có xác nhận của Ngân hàng Nhà nước, mà văn bản xác nhận của Ngân hàng nhà nước là ngày 10/5/2015 nên Ngân hàng thanh toán từ chối không thực hiện chuyển tiền và yêu cầu phải có xác nhận của NHNN về thời gian thanh toán thanh đổi.

Cho tôi hỏi: việc chậm thanh toán này theo Luật có cần phải ký lại Phụ lục Hợp đồng giữa 2 bên hay không? hay chỉ cần công ty A làm văn bản giải trình thông báo về việc chậm trả cho công ty B. Ngân hàng nhà nước có thể căn cứ vào văn bản giải trình này để xác nhận thay đổi cho công ty A hay không, hay nhất thiết phải có Phụ lục HĐ? Và nếu chấp nhận Văn bản giải trình của công ty A thì chỉ cần có xác nhận pháp lý của công ty A, hay là yêu cầu cần cả xác nhận pháp lý của công ty B nữa. Về Hồ sơ đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài được quy định tại điều 12/Thông tư 25/2014/TT-NHNN ngày 15/9/2014 (theo khoản 6 của điều 12 có nêu: nếu không có thỏa thuận thay đổi thì có thể bổ sung bằng văn bản giải trình). Rất mong được quý luật sư tư vấn giúp. Xin chân thành cảm ơn! (Nguyen H)

Luật sư Nguyễn Công Khán trả lời:

Dựa theo những thông tin mà anh cung cấp, tôi có một số ý kiến như sau:

Do công ty A chậm thanh toán 20 ngày, nên theo quy định khoản 1 Điều 10 Thông tư 25/2014/TT-NHNN ngày 15/09/2014, công ty A có trách nhiệm thực hiện đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước. Nội dung của điều khoản này như sau:

“Điều 10. Đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, trường hợp thay đổi bất kỳ nội dung nào liên quan đến khoản vay nước ngoài được nêu tại văn bản xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước (theo mẫu tại Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư này), Bên đi vay có trách nhiệm thực hiện đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Thông tư này.

2. Trường hợp kế hoạch rút vốn, trả nợ, chuyển phí thực tế thay đổi trong phạm vi 10 ngày so với kế hoạch rút vốn, trả nợ, chuyển phí đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận trước đó, Bên đi vay có trách nhiệm thông báo cho ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi Bên đi vay mở tài khoản vốn vay, trả nợ nước ngoài (sau đây gọi là ngân hàng thương mại cung ứng dịch vụ tài khoản) để thực hiện rút vốn, trả nợ theo kế hoạch thay đổi; không yêu cầu phải đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước.”

Như vậy, giữa công ty A và công ty B cần phải ký một thỏa thuận thay đổi khoản vay nước ngoài (cụ thể ở đây là ký Phụ lục thay đổi về thời hạn trả lãi hay trả nợ) và đã nói là Thỏa thuận giữa hai bên thì cả hai bên phải ký và đóng dấu vào văn bản này. Về thủ tục và hồ sơ đăng ký thay đổi, anh cần tham khảo thêm Điều 11 và Điều 12 Thông tư 25/2014/TT-NHNN ngày 15/09/2014 để biết thêm chi tiết.

Chuyên mục Luật sư tư vấn Ecolaw do các luật sư của công ty luật hợp danh Ecolaw thực hiện. Quí vị hãy gửi câu hỏi theo địa chỉ ecolaw2@gmail.com để được giải đáp hoàn toàn miễn phí – trừ trường hợp câu hỏi quá phức tạp hoặc không rõ ràng. Thông tin càng chi tiết, cụ thể - nội dung tư vấn càng chính xác, hiệu quả. Phần lớn các câu hỏi – đáp (được mã hóa để bảo mật) sẽ được đăng trên website này nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật phổ thông cho mọi người.  
Lưu ý: bài viết trên thuộc lĩnh vực “Thương mại – Doanh nghiệp”

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ECOLAW – Địa chỉ tin cậy của mọi người

Comments