* Hỏi về việc chuyển nhượng cổ phần sau khi thành lập công ty được 1 tháng

Hỏi: Tôi có một vấn đề như này mong luật sư giải đáp giúp. Tôi có góp vốn cùng 1 số người thành lập công ty cổ phần. Cổ phần của tôi là 10%. Sau 1 tháng có thành viên trong HĐQT muốn chuyển nhượng 10% cổ phần cho tôi, mà luật là sau 3 năm cổ đông sáng lập mới được chuyển nhượng. Vậy tôi muốn hỏi có cách nào không ạ? Rất mong nhận được hồi âm của luật sư. Tôi chân thành cảm ơn. (Tran H.)

Luật sư Trần Hồng Phong trả lời:

Câu hỏi của anh đơn giản, nhưng phần trả lời thì hơi dài một chút, vì phải “ôn lại” một số khái niệm cơ bản.

Chúng ta biết rằng theo qui định tại Luật doanh nghiệp, đối với công ty cổ phần - cổ phần (có thể xem như phần vốn góp của cổ đông) được chia thành 2 loại : cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Cổ phần phổ thông là loại cổ phần “bình thường”, bắt buộc phải có. Còn cổ phần ưu đãi gồm nhiều loại ( như : Cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại …vv). Tỷ lệ và số lượng các loại cổ phần này phải được qui định rõ trong Điều lệ công ty. Theo qui định, cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Nhưng ngược lại, cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Khoản 3 Điều 77 Luật Doanh nghiệp qui định: “Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật này”.

Khoản 3 Điều 81 qui định: “Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác”.

Khoản 5 Điều 84 qui định: “Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty. Sau thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ”.

Đối chiếu với các qui định như trên, có thể thấy như sau:

Người bạn của anh – người đang là thành viên HĐQT và cũng là một cổ đông sáng lập, đang có 10% cổ phần công ty – sẽ có 2 khả năng:

- Một là toàn bộ 10% cổ phần đều là cổ phần phổ thông

- Hai là một số là cổ phần phổ thông, một số là cổ phần ưu đãi (giả sử là 5% cổ phần phổ thông, 5% cổ phần ưu đãi).

Nếu toàn bộ cổ phần của người này đều là cổ phần phổ thông , thì anh ta có quyền chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của mình (10%) cho anh mà không trở ngại gì. Vì anh cũng là cổ đông sáng lập.

Nếu anh ta có cả 2 loại cổ phần như nói trên – nhưng trong số này không có “cổ phần ưu đãi biểu quyết”, thì anh ta vẫn có quyền chuyển nhượng toàn bộ cho anh mà không bị hạn chế gì.

Chỉ có duy nhất một trường hợp hơi “vướng” : đó là trường hợp anh ta có cổ phần ưu đãi biểu quyết. Trong trường hợp này, nếu hai bên vẫn muốn chuyển nhượng, thì trước hết phải “chuyển hóa” số cổ phần ưu đãi biểu quyết này thành “cổ phần phổ thông”. Bằng cách là họp Đại hội cổ đông và thông qua nghị quyết chấp thuận chuyển đổi. ( Tất nhiên là để thực hiện điều này thì anh phải “vận động hành lang”). Sau đó, hai bên làm thủ tục chuyển nhượng như bình thường.

( Lưu ý là tôi đang nói về trường hợp chuyển nhượng cổ phần giữa những cổ đông sáng lập trong công ty, chứ không phải chuyển cho người bên ngoài).

Hy vọng qua phần trả lời trên đây, anh sẽ nắm được các qui định và vận dụng uyển chuyển, để thực hiện thành công việc mua thêm cổ phần cho mình. Thân mến. www.ecolaw.vn

Chuyên mục Luật sư tư vấn Ecolaw do các luật sư của công ty luật hợp danh Ecolaw thực hiện. Quí vị hãy gửi câu hỏi theo địa chỉ ecolaw2@gmail.com để được giải đáp hoàn toàn miễn phí – trừ trường hợp câu hỏi quá phức tạp hoặc không rõ ràng. Thông tin càng chi tiết, cụ thể - nội dung tư vấn càng chính xác, hiệu quả. Phần lớn các câu hỏi – đáp (được mã hóa để bảo mật) sẽ được đăng trên website này nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật phổ thông cho mọi người.  
Lưu ý: bài viết trên thuộc lĩnh vực “Thương mại – Doanh nghiệp”

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ECOLAW – Địa chỉ tin cậy của mọi người

Comments