* Hỏi về cuộc họp của Hội đồng quản trị và việc tạm ứng tiền của công ty cho cổ đông vay

Hỏi: Tôi là 1 trong 3 thành viên Cổ đông sáng lập công ty Cổ Phần với tỷ lệ góp vốn là 10% và là thành viên HĐQT. Tôi nhờ Luật sư tư vấn cho tôi 2 trường hợp như sau.

1. Công ty tôi họp HĐQT (không có giấy triệu tập bằng văn bản), tuy nhiên tôi và 1 thành viên khác vắng mặt. Thành viên kia (là 1 công ty cổ phần) có ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt. Như vậy thực chất cuộc họp chỉ có 1 thành viên là CT HĐQT và các cán bộ chủ chốt (không có Biên bản họp) thì nghị quyết đưa ra trong cuộc họp có tính pháp lý không? (Trong nghị quyết hiện vẫn ghi tôi có mặt, nhưng tôi sợ điều này có thể bị sửa và hiện công ty cũng chưa có Ban kiểm soát)

2. Trường hợp giám đốc rút tiền mặt cho một cổ đông sáng lập "vay" không thông qua HĐQT để làm việc riêng (chỉ có phiếu chi do giám đốc và kế toán ký) thì có hợp lệ không? Nếu kiện thì mức độ liên đới của giám đốc và kế toán như thế nào?

Tôi biết chỉ với 10% cổ phần góp vốn thì không có lợi trong tất cả mọi việc, tuy nhiên tôi hy vọng luật sư tư vấn cho tôi các bước có lợi nhất trong việc thỏa thuận rút vốn ra khỏi công ty. Xin chân thành cám ơn. (T. Nguyen).

Luật sư Trần Hồng Phong trả lời:

Qua những thông tin anh nêu, có thể thấy công ty mình về mặt tổ chức, hành chính – pháp lý còn tương đối sơ sài, lỏng lẻo và chưa thực sự hoàn chỉnh. Thể hiện ở những điểm như: chưa có Ban kiểm soát, tiến hành họp không gửi giấy mời, không có Biên bản cuộc họp ... – đều là những vấn đề mang tính bắt buộc, quy định rõ trong Luật doanh nghiệp.

Về cuộc họp của Hội đồng quản trị mà anh nêu, theo tôi trước hết anh cần phải phân biệt và xác định rằng cuộc họp của Hội đồng quản trị là khác với cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông trong một công ty cổ phần. Hay nói khác đi, Đại hội đồng cổ đông (những người góp vốn vào công ty) và Hội đồng quản trị là hai cơ quan khác nhau trong một công ty cổ phần.

Thông thường, thì chỉ có cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông mới ban hành Nghị quyết. Theo quy định, thì cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông chỉ có thể tiến hành khi ít nhất có 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự (Điều 102 Luật doanh nghiệp 2005).

Còn cuộc họp của HĐQT là cuộc họp của những người có trách nhiệm trong việc điều hành, quản lý công ty – đối với những công việc mang tính chất thường xuyên trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các thành viên trong HĐQT nói chung thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của mình theo quy định tại Điều lệ công ty và theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT …vv. Theo quy định, thì cuộc họp của HĐQT thì không căn cứ vào tỷ lệ cổ phần mà người tham dự nắm giữ (như trường hợp họp Đại hội đồng cổ đông), mà căn cứ vào số lượng tuyệt đối các thành viên trong HĐQT dự họp. Cụ thể, theo quy định tại Khoản 8 Điều 112 Luật doanh nghiệp 2005, cuộc họp của HĐQT chỉ được tiến hành khi có từ ¾ số thành viên tham dự.   

Như vậy, nói một cách ngắn gọn, nếu những thông tin anh cung cấp là chính xác, thì có thể bước đầu đánh giá là cuộc họp của HĐQT đã tiến hành chưa đúng và chưa đầy đủ về mặt thủ tục. Do đó, những nội dung từ cuộc họp này (quyết định, nghị quyết …) có thể xem là không có giá trị pháp lý.

Về việc giám đốc rút tiền mặt của công ty cho cổ đông sáng lập vay, theo tôi nhận xét thì có dấu hiệu sử dụng nguồn vốn của công ty sai nguyên tắc, sai mục đích. Tất nhiên là giám đốc và kế toán có trách nhiệm liên đới. Trong trường hợp này, nếu cảm thấy không an toàn, thì các cổ đông có thể có ý kiến, đề nghị những người có liên quan và có trách nhiệm có biện pháp thu hồi vốn cho công ty. Nếu các cổ đông kiện thì sẽ trở thành một vụ án kinh tế, có nội dung tranh chấp về quyền lợi, Điều lệ công ty. www.ecolaw.vn

Chuyên mục Luật sư tư vấn Ecolaw do các luật sư của công ty luật hợp danh Ecolaw thực hiện. Quí vị hãy gửi câu hỏi theo địa chỉ ecolaw2@gmail.com để được giải đáp hoàn toàn miễn phí – trừ trường hợp câu hỏi quá phức tạp hoặc không rõ ràng. Thông tin càng chi tiết, cụ thể - nội dung tư vấn càng chính xác, hiệu quả. Phần lớn các câu hỏi – đáp (được mã hóa để bảo mật) sẽ được đăng trên website này nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật phổ thông cho mọi người.  
Lưu ý: bài viết trên thuộc lĩnh vực “Thương mại – Doanh nghiệp”

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ECOLAW – Địa chỉ tin cậy của mọi người

Comments