* Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân

Hỏi: Tôi có đọc trên báo điện tử VnExpress một bài tư vấn pháp luật. Theo đó có nội dung tư vấn rằng Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân – do một luật sư, thạc sĩ trả lời. Tuy nhiên, tôi có cảm giác rằng ý kiến tư vấn này không đúng. Vì doanh nghiệp tư nhân có con dấu, có cơ cấu tổ chức đàng hoàng, được ký kết hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động … Bản thân tôi cũng là chủ một doanh nghiệp tư nhân. Việc tôi không thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn mà thành lập Doanh nghiệp tư nhân chẳng qua là muốn cho gọn hơn. Dù không phải là câu hỏi về luật, nhưng các luật sư có thể chia sẻ quan điểm này của tôi không ? Xin chân thành cám ơn. (Trang Qu.)

Luật sư Trần Hồng Phong trả lời:

Câu hỏi của anh làm tôi nhớ đến một cuộc tranh cãi “nảy lửa” trong Văn phòng chúng tôi cách nay đã lâu. Khi đó, một luật sư trong công ty tôi cũng cho rằng Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. Và thậm chí còn đưa cho tôi xem một bài báo (mà tôi không nhớ) – có nội dung cũng như vậy.

Khi đó, tôi cũng có ý kiến ngược lại. Quan điểm “chủ đạo” của tôi là : tư cách pháp nhân chẳng qua là tư cách pháp luật của một cá nhân hay tổ chức – khi giao dịch với một cá nhân hay tổ chức khác. Tại lâu nay chúng ta cứ bị “nhiễm” tư tưởng cái gì cũng phải là của Nhà nước, hay phải “to to, lớn lớn” thì mới có “tư cách pháp nhân” mà thôi.

Tôi cũng đã tìm đến bài tư vấn mà anh nói đến trên VnExpress. Và thấy rằng tôi cũng đồng quan điểm với anh - tức là cho rằng Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân.

Để nêu rõ quan điểm của mình, tôi xin lấy lại ngay các “lý lẽ” trong bài tư vấn đó và phân tích theo quan điểm chủ quan của tôi như sau:

“Theo quy định tại Điều 84 Bộ luật dân sự về pháp nhân thì một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Được thành lập hợp pháp;

2. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ;

3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó;

4. Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Bên cạnh đó, tại khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp 2005 cũng có quy định: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”.

Qua đó, một cách cẩn trọng, và hoàn toàn với mục tiêu bàn luận khoa học, tôi cho rằng:

- Doanh nghiệp tư nhân được thành lập hợp pháp, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh – giống như bao “pháp nhân” khác.

- Doanh nghiệp tư nhân có cơ cấu tổ chức chặt chẽ : Nếu là doanh nghiệp lớn thì đều có các phòng ban (kế toán, nhân sự, kinh doanh, sản xuất …) – như bao “pháp nhân” khác.

- Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác. Để đơn giản, dễ hiểu, cứ hình dung như thế này : ông A có 1 tỷ đồng (và ông A đang độc thân) – như vậy, tài sản của ông A hoàn toàn độc lập với các cá nhân hay tổ chức khác. Ông A “muốn làm gì thì làm” đối với tài sản của mình (tất nhiên là phải đúng pháp luật).

- Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập. Ví dụ : Doanh nghiệp tư nhân AN AN ký hợp đồng mua bán thiết bị với công ty B. Đây là việc “bình thường và phổ biến”, không bị cản trở hay ảnh hưởng bởi ai khác.

- Bên cạnh đó, chính qui định tại khoản 1 Điềi 141 Luật Doanh nghiệp lại càng củng cố hơn về sự độc lập và đầy đủ của cả 4 yếu tố nêu trên.

Nói tóm lại, tôi đồng ý với anh rằng Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân. www.ecolaw.vn


Chuyên mục Luật sư tư vấn Ecolaw do các luật sư của công ty luật hợp danh Ecolaw thực hiện. Quí vị hãy gửi câu hỏi theo địa chỉ ecolaw2@gmail.com để được giải đáp hoàn toàn miễn phí – trừ trường hợp câu hỏi quá phức tạp hoặc không rõ ràng. Thông tin càng chi tiết, cụ thể - nội dung tư vấn càng chính xác, hiệu quả. Phần lớn các câu hỏi – đáp (được mã hóa để bảo mật) sẽ được đăng trên website này nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật phổ thông cho mọi người.  
Lưu ý: bài viết trên thuộc lĩnh vực “Thương mại – Doanh nghiệp”

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ECOLAW – Địa chỉ tin cậy của mọi người

Comments