* Chi phí không có hóa đơn và hợp đồng thời vụ ...

Hỏi: Lĩnh vực hoạt động của công ty tôi là đầu tư hạ tầng. Hiện công ty tôi đang vướng vào vấn đề thuê khoán 1 nhóm, đội thi công làm việc nhưng không có hóa đơn tài chính. Như vậy chi phí đó có được khấu trừ hay không? Nếu lên thuế mua hóa đơn thì chi phí rất cao họ không đồng ý.

Nếu bên tôi ký hợp đồng lao động thời vụ với từng người trong thời gian 3 tháng (để không phải tham gia BHXH) nhưng 1 năm ký 4 lần như vậy có hợp lý không? Nếu làm như vậy thì phải thu 10% thuế TNCN nhưng như thế người lao động cũng không chịu, vậy tôi làm thêm 1 Biên bản cam kết theo mẫu để họ khỏi đóng thuế như vậy có được không?


Bên tôi cũng thường mua đất san lấp của người dân nên không có hóa đơn tài chính, chỉ làm hợp đồng mua bán thôi, như vậy chi phí này có hợp lý không ? Mong sớm nhận được sự trả lời của các luật sư, xin chân thành cảm ơn (D.M)

Luật sư Nguyễn Công Khán trả lời :

Khi công ty bạn ký hợp đồng thuê khoán thi công thì về nguyên tắc bên nhận thuê khoán phải có trách nhiệm xuất hóa đơn cho công ty bạn. Tuy nhiên, theo thông tin mà bạn cung cấp, tôi tạm hiểu là công ty bạn chỉ thuê khoán một đội nhân công (không có tư cách pháp lý) và do vậy họ không thể xuất hóa đơn cho công ty bạn được. Như vậy, nếu không có hóa đơn thì không được xem là chi phí hợp lý để hạch toán.

Việc ký hợp đồng lao động thời vụ 3 tháng thì bạn muốn ký bao nhiêu lần là tùy ý, tôi chỉ lưu ý tới bạn một vấn đề là theo qui định của Bộ luật lao động thì công ty bạn không được ký hợp đồng lao động thời vụ đối với công việc có tính chất ổn định, lâu dài. Như vậy, việc hợp lý hay không, chắc bạn sẽ rõ hơn tôi.

Về vấn đề nộp thuế thu nhập cá nhân, tôi xin đưa ra một số thông tin để bạn tham khảo: Điều 5 Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009 qui định "Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hoá; tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng trở lên cho mỗi lần chi trả hoặc tổng giá trị hoa hồng, tiền công dịch vụ thì phải khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân theo hướng dẫn sau:

- Áp dụng thống nhất một mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập chi trả, trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng (như tiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đại lý xổ số)

- Trường hợp tổ chức, cá nhân thuê lao động theo thời vụ từ trên 03 tháng đến dưới 12 tháng và có hợp đồng lao động thì không áp dụng khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% theo từng lần chi trả thu nhập hoặc tổng thu nhập mà thực hiện tạm khấu trừ thuế theo Biểu luỹ tiến từng phần tính trên thu nhập tháng."

Như vậy, công ty bạn thuê lao động thời vụ từ 03 tháng trở xuống thì phải khấu trừ thuế TNCN trong trường hợp mỗi lần trả trên 500 ngàn đồng. Nếu người lao động không khấu trừ thuế TNCN thì họ phải làm Bản cam kết theo Mẫu số 23/BCK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 62/2009/TT-BTC, gửi cơ quan chi trả thu nhập để cơ quan chi trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ 10% thuế TNCN. Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập đơn vị chi trả thu nhập tạm thời không khấu trừ thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo qui định của Luật quản lý thuế.

Việc bạn mua đất san lấp của người dân không có hóa đơn thì không được hạch toán vào chi phí. Trân trọng.www.ecolaw.vn


Chuyên mục Luật sư tư vấn Ecolaw do các luật sư của công ty luật hợp danh Ecolaw thực hiện. Quí vị hãy gửi câu hỏi theo địa chỉ ecolaw2@gmail.com để được giải đáp hoàn toàn miễn phí – trừ trường hợp câu hỏi quá phức tạp hoặc không rõ ràng. Thông tin càng chi tiết, cụ thể - nội dung tư vấn càng chính xác, hiệu quả. Phần lớn các câu hỏi – đáp (được mã hóa để bảo mật) sẽ được đăng trên website này nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật phổ thông cho mọi người.  
Lưu ý: bài viết trên thuộc lĩnh vực “Thương mại – Doanh nghiệp”

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ECOLAW – Địa chỉ tin cậy của mọi người

Comments