* Xuất khẩu bia Heineken cần những giấy tờ gì, có cần giấy phép gì không?

Hỏi: Công ty của tôi chuẩn bị xuất khẩu hàng là bia Heineken thì khi xuất khẩu cần những giấy tờ gì, có cần giấy phép gì không? Tôi xin cám ơn. (Hoang Th.)

Trả lời:

Chúng tôi có ý kiến trao đổi như sau để doanh nghiệp tham khảo:

- Căn cứ theo quy định tại Phụ lục số II “Danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành và nguyên tắc quản lý” ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài” thì mặt hàng “bia” không thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của các Bộ chuyên ngành. Do đó, công ty có thể mở tờ khai xuất khẩu đối mặt hàng trên như hàng hóa thông thường.

- Căn cứ khoản 2 Điều 6 Chương III Quyết định 23/2007/QĐ-BYT ngày 29/3/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy chế kiểm tra Nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu" có quy định: “Việc đăng ký kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm xuất khẩu thực hiện theo thoả thuận song phương hoặc đa phương giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế liên quan hoặc khi chủ hàng xuất khẩu tự đề nghị thực hiện hợp đồng dịch vụ xác nhận an toàn thực phẩm đối với lô hàng, lô sản phẩm theo yêu cầu của nước nhập khẩu.”

Do đó, đề nghị bạn đọc liên hệ với đối tác để biết thêm về thông tin, yêu cầu của nước nhập khẩu đối với mặt hàng này. Trong trường hợp chưa rõ thì liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn thêm.

(Theo báo Hải Quan)

Chuyên mục Luật sư tư vấn Ecolaw do các luật sư của công ty luật hợp danh Ecolaw thực hiện. Quí vị hãy gửi câu hỏi theo địa chỉ ecolaw2@gmail.com để được giải đáp hoàn toàn miễn phí – trừ trường hợp câu hỏi quá phức tạp hoặc không rõ ràng. Thông tin càng chi tiết, cụ thể - nội dung tư vấn càng chính xác, hiệu quả. Phần lớn các câu hỏi – đáp (được mã hóa để bảo mật) sẽ được đăng trên website này nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật phổ thông cho mọi người.  
Lưu ý: bài viết trên thuộc lĩnh vực “Thương mại – Doanh nghiệp”

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ECOLAW – Địa chỉ tin cậy của mọi người

Č
Comments