* Chi nhánh có thể ký Hợp đồng bán hàng với chính công ty?

Hỏi: Kính gửi các Luật sư, hiện tại tôi có một trường hợp liên quan tới việc ký kết hợp đồng rất mong được các luật sư giải đáp như sau: Công ty A có chi nhánh tại Tp HCM. Công ty A ký hợp đồng bán thiết bị y tế cho công ty B. Sau đó, Công ty A ký hợp đồng với Chi nhánh của mình tại Tp HCM về việc mua thiết bị y tế trên. Theo như tôi được biết, Chi nhánh không có tư cách pháp nhân, việc ký kết hợp đồng như trên là không phù hợp. Tôi muốn hỏi việc ký kết hợp đồng như trên có hợp pháp không? Xin chân thành cám ơn ạ ( Le Kh.)

Luật sư Trần Hồng Phong trả lời :

Thực ra, việc Công ty và Chi nhánh ký hợp đồng với nhau có được hay không phải căn cứ vào bản chất của giao dịch (hợp đồng). Nếu giao dịch đó không trái pháp luật (không vi phạm điều cấm) thì vẫn có thể ký được. Hay nói cách khác, vấn đề này chỉ có thể trả lời chính xác theo từng trường hợp cụ thể.

Tuy nhiên, nhìn chung thì Công ty không được phép ký hợp đồng trong các giao dịch mang tính thương mại (mua bán) với Chi nhánh của mình.

Cụ thể là vì:

- Đúng như bạn nói, Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của công ty, không có tư cách pháp nhân, không có vốn độc lập. Do vậy, xét về mặt chủ thể thi chi nhánh không có tư cách độc lập để ký hợp đồng với công ty. Tức là giao dịch này (nếu có) – vi phạm qui định về chủ thể.

- Thông thường, Công ty mở (thành lập) Chi nhánh là nhằm mục đích thuận tiện hơn trong việc giao dịch, bán hàng. Chẳng hạn như công ty ở Hà Nội mở Chi nhánh ở TP.HCM thì sẽ có thêm nhiều cơ hội để giao dịch và bán hàng cho khách hàng ở TP.HCM. Hàng hóa tại Chi nhánh ở TP.HCM thực chất đã là của Công ty. Do vậy, nếu nay công ty lại “mua” hàng hóa của chính mình – thì hành vi này thực chất không làm phát sinh quan hệ pháp lý chuyển dịch quyền sở hữu hàng hóa. Hay nói cách khác, đó không phải là quan hệ mua bán thật sự. Xét về mặt pháp luật, động tác “mua” này thực chất là hành vi gian dối và làm phát sinh những vấn đề pháp lý liên quan đến thuế, đến quản lý tài chính … theo hướng không đúng với qui định của pháp luật.

Tóm lại, trong trường hợp như bạn hỏi, tôi cho rằng Công ty ký hợp đồng mua hàng với Chi nhánh của mình là không đúng theo qui định của pháp luật. www.ecolaw.vn

Chuyên mục Luật sư tư vấn Ecolaw do các luật sư của công ty luật hợp danh Ecolaw thực hiện. Quí vị hãy gửi câu hỏi theo địa chỉ ecolaw2@gmail.com để được giải đáp hoàn toàn miễn phí – trừ trường hợp câu hỏi quá phức tạp hoặc không rõ ràng. Thông tin càng chi tiết, cụ thể - nội dung tư vấn càng chính xác, hiệu quả. Phần lớn các câu hỏi – đáp (được mã hóa để bảo mật) sẽ được đăng trên website này nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật phổ thông cho mọi người.  
Lưu ý: bài viết trên thuộc lĩnh vực “Thương mại – Doanh nghiệp”

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ECOLAW – Địa chỉ tin cậy của mọi người

Comments