Xin nghỉ việc chỉ báo trước 3 tuần, có thể kỷ luật?

Hỏi: Tôi xin hỏi một vấn đề như sau : Công ty chúng tôi có một nhân viên gửi thư xin nghỉ việc vào ngày 26/2/2011. Theo qui định thì đến ngày 28/3/2011 thì mới được nghỉ nhưng họ lại định nghỉ từ ngày 21/3/2011. Vậy công ty chúng tôi có thể kỷ luật nhân viên này như thế nào ? Tôi xin cảm ơn. (Vu Anh D.)

Luật sư Võ Đình Khinh trả lời:

Về nguyên tắc, thì khi muốn nghỉ việc, người lao động có nghĩa vụ phải báo trước 30 ngày cho người sử dụng lao động. Và ngược lại, công ty có quyền yêu cầu người lao động phải tiếp tục làm việc đủ 30 ngày kể từ ngày có đơn xin nghỉ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là giữa hai bên không thể có sự thỏa thuận khác – chẳng hạn như có thể cho nghỉ ngay, nghỉ sau 1 tuần hay sau 3 tuần …vv.

Ngoài ra, sau khi người lao động có đơn xin nghỉ việc thì công ty cũng cần phải có ý kiến chính thức (bằng văn bản) là có “OK” hay không. Hoặc công ty có thể đề nghị theo hướng cho phép người lao động nghỉ trước thời hạn 30 ngày hoặc động viên người lao động làm thêm nhiều hơn 30 ngày. Tinh thần là sao cho hai bên cảm thấy vui vẻ, ổn thỏa là tốt nhất.

Trong sự việc này, người nhân viên thực chất chưa nghỉ việc mà mới chỉ “đề nghị” xin nghỉ từ ngày 21-3-2011 (tức khoảng 3 tuần thay vì 30 ngày). Trước sự đề nghị như vậy, công ty có quyền đồng ý hoặc không đồng ý. Nếu không đồng ý thì cần có văn bản, nêu rõ là “Chỉ đồng ý khi người lao động làm việc tới ngày 28-3-2011. Nếu người lao động tự ý nghỉ trước sẽ bị xem như hành vi vi phạm kỷ luật lao động”.

Nói tóm lại, lời “đề nghị” như vậy không phải là hành vi vi phạm kỷ luật nên công ty không/chưa thể xử lý kỷ luật.

Ý cuối, nghỉ việc là quyền của người lao động. Do vậy, nếu không có gì quá quan trọng, thì theo tôi, công ty có thể và nên linh hoạt, cho phép người lao động được nghỉ từ ngày 21-3-2011 (có thể là chỉ trả lương đến ngày này). Đó cũng là một cách “hỗ trợ” cho người lao động mà doanh nghiệp nên làm, vì thực ra thêm 1 tuần nữa cũng không giải quyết được gì nhiều - nhất là khi người lao động đã không còn toàn tâm, toàn ý tại công ty nữa. Thân mến. www.ecolaw.vn

Chuyên mục Luật sư tư vấn Ecolaw do các luật sư của công ty luật hợp danh Ecolaw thực hiện. Quí vị hãy gửi câu hỏi theo địa chỉ ecolaw2@gmail.com để được giải đáp hoàn toàn miễn phí – trừ trường hợp câu hỏi quá phức tạp hoặc không rõ ràng. Thông tin càng chi tiết, cụ thể - nội dung tư vấn càng chính xác, hiệu quả. Phần lớn các câu hỏi – đáp (được mã hóa để bảo mật) sẽ được đăng trên website này nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật phổ thông cho mọi người.  
Lưu ý: bài viết trên thuộc lĩnh vực “Lao động”

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ECOLAW – Địa chỉ tin cậy của mọi người

Comments