Hỏi về việc công ty tái ký và đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Hỏi: Luật sư cho em hỏi: Công ty em có trường hợp một công nhân bắt đầu làm việc và chính thức ký hợp đồng vào tháng 09/2010 đến tháng 09/2011 là hết hạn 1 năm. Tiếp theo từ 09/2011 đến 09/2012 bên em ký 1 năm nữa. Tiếp theo từ 09/2012 đến 09/2013 bên em ký 1 năm nữa. Luật sư cho em hỏi như vậy có đúng hay không? Đến tháng 09/2013 này bên em muốn chấm dứt hợp đồng với nhân viên này có được hay là không? Nếu được thì phải báo trước bao nhiêu ngày? Xin luật sư tư vấn cho em. Chân thành cảm ơn. (Tam Th.)


Luật sư Trần Hồng Phong trả lời:

Theo qui định tại điều 22 Bộ luật lao động, hợp đồng lao động gồm 3 loại là: không xác định thời hạn, xác định thời hạn và theo mùa vụ. Theo đó, tình huống bạn nêu chính là trường hợp hợp đồng xác định thời hạn. Cụ thể là thời hạn 1 năm.

Tại khoản 2 Điều 22 Bộ luật lao động quy định như sau: “ Khi hợp đồng lao động có thời hạn hết hạn, mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng có thời hạn trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn”. “trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn”.

Như vậy, có thể nói là việc công ty bạn ký “hợp đồng mới” tới 2 lần mà vẫn thuộc dạng “xác định thời hạn” là không đúng luật. Hay nói khác đi, nếu có tranh chấp, thì Tòa án sẽ xác định trường hợp mà bạn nêu là hợp đồng lao động “không xác định thời hạn”.

Xin nói rõ thêm là thực ra những điều tôi phân tích ở trên là theo Bộ luật lao động 2012, có hiệu lực từ ngày 1-5-2013. Trong khi đó, những tình tiết pháp lý mà bạn trình bày đều đã diễn ra trước ngày Bộ luật lao động 2012 có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, theo điều 27 Bộ luật lao động cũ, thì cũng quy định hợp đồng lao động loại có thời hạn cũng chỉ được ký mới “thêm một thời hạn” – tức là cũng giống như quy định của luật lao động hiện nay. Chính vì vậy, vẫn có thể khẳng định công ty bạn đã ký hợp đồng lao động chưa đúng quy định. 

Về câu hỏi: nay công ty bạn muốn chấm dứt hợp đồng lao động thì phải thông báo trước bao nhiêu ngày, tôi nghĩ có 2 vấn đề cần quan tâm sau đây:

Trước hết, công ty bạn “muốn chấm dứt hợp đồng lao động” tức là muốn “đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động”. Khi đó, công ty cần phải xem xét quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động (điều 38 Bộ luật lao động) để thực hiện cho đúng. Hoặc có thể giải thích và thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động. Vì nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, công ty bạn có thể bị người lao động khiếu nại, khởi kiện và sẽ có thể phải gánh chịu những hậu quả không nhỏ.

Thứ hai, về thời gian thông báo cho người lao động trước khi chấm dứt hợp đồng lao động – cũng phải tùy theo tình huống cụ thể. Nếu công ty bạn xác định thuộc trường hợp có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động – thì thời gian báo trước là 45 ngày – theo quy định tại khoản 2 điều 38 (thuộc trường hợp hợp đồng không xác định thời hạn). Còn nếu hai bên đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, thì không cần báo trước, mà hai bên tự thỏa thuận với nhau về thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động. www.ecolaw.vn

Chuyên mục Luật sư tư vấn Ecolaw do các luật sư của công ty luật hợp danh Ecolaw thực hiện. Quí vị hãy gửi câu hỏi theo địa chỉ ecolaw2@gmail.com để được giải đáp hoàn toàn miễn phí – trừ trường hợp câu hỏi quá phức tạp hoặc không rõ ràng. Thông tin càng chi tiết, cụ thể - nội dung tư vấn càng chính xác, hiệu quả. Phần lớn các câu hỏi – đáp (được mã hóa để bảo mật) sẽ được đăng trên website này nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật phổ thông cho mọi người.  
Lưu ý: bài viết trên thuộc lĩnh vực “Lao động”

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ECOLAW – Địa chỉ tin cậy của mọi người

Comments