01. Danh sách một số khách hàng của Ecolaw


Dưới đây là một số khách hàng đã sử dụng dịch vụ pháp lý (vụ việc) của Công ty luật Ecolaw. 

1. Công ty cổ phần dịch vụ mạng Thế Hệ Mới

2. Công ty cổ phần du lịch Đồi Nai Vàng

3. Công ty cổ phần xây dựng Miền Nam

4. Công ty TNHH TM ô tô Thảo Tâm

5. Công ty TM cổ phần Toàn An

6. Công ty cồ phần SXTMXNK Như Ngọc

7. Công ty xuất nhập khẩu y tế TP. HCM YTECO

8. Công ty cổ phần cơ khí Phú Lợi

9. Công ty TNHH vận tải Sơn Nam

10. Công ty TNHH công nghệ Vĩnh Thanh

11. Công ty cổ phần công nghệ Tín Thông

12. Công ty cổ phần in TMQC Âu Lạc

13. Công ty TNHH Đắc Tín

14. Công ty TNHH MTV TM Đạt Chí

15. Công ty TNHH quan hệ cộng đồng Đường Tròn

16. Công ty TNHH TMSXDV Thái Phụng

17. Công ty TNHH VLXD Trường Thịnh

18. Công ty TNHH VLXD Lâm Gia Phát

19. Công ty TNHH điện tử Việt Hoa

20. Công ty TNHH Phúc Thịnh Vina

21. Công ty TNHH xây dựng Phú Thành

22. Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng nền móng Phú Sỹ

23. Công ty TNHH dịch vụ du lịch Hoàn Mỹ

24. Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Quốc Tế

25. Công ty TNHH Tân An

26. Công ty TNHH Minh Tiến

27. Công ty TNHH tư vấn thiết kế MECC

28. Công ty TNHH Minh Thọ

29. Công ty TNHH TMSX Hùng Đại Dương

30. Công ty cổ phần 565

31. Công ty cổ phần Việt Thịnh

32. Công ty TNHH Toàn An

33. Công ty TNHH xây dựng Thiết Giang

34. Công ty TNHH OMG Việt Nam

35. Công ty TNHH tiếp thị Ba Trăm Sáu Mươi Độ

36. Công ty cổ phần đầu tư tư vấn XD Trường Sơn

37. Ngân hàng Agribank Chi nhánh 11

38. Công ty TNHH TMDV Đăng Hà

39. Công ty TNHH tư vấn đầu tư Chiến Thuật

40. Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Liên Minh

41. Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Quyết Thắng

42. Công ty TNHH XNK Tự Do

43. Công ty TNHH giải pháp công nghệ thông tin Dễ Dàng

44. Công ty cổ phần dịch vụ VM

45. Công ty cổ phần TM và dịch vụ truyền thông Sài Gòn (SGMedia)

46. Công ty cổ phần tư vấn đào tạo Trí Việt (Cleverlearn)

47. Công ty cổ phần Nuvixa

48. Công ty TNHH Nam Điền

49. Văn phòng đại diện công ty bất động sản Chuang's VN

50. Công ty cổ phần K95

51. Công ty TNHH XD và TVTK Kiến Trúc Ngày Nay

52. Công ty cổ phần Nhân Lực

53. Công ty cổ phần đầu tư phát triển viễn thông Thăng Long

54. Công ty cổ phần Thảo Nguyên Xanh

55. Hợp tác xã NLN-TM và Dịch vụ Tổng hợp Đăng Lâm

56. Công ty TNHH TM DV SX Tân Đại Thành

57. Công ty cổ phần Vinacam

58. Công ty TNHH Trí Ngọc

59. Công ty TNHH dịch vụ Chuỗi Cung Ứng (ISC)

60. Công ty TNHH MTV TM Thép Nam Khánh

61. Công ty TNHH Keppel Land Watco I (Sedona)

62. Công ty cổ phần Chứng khoán SME

63. Công ty TNHH Sao Bạc

64. Công ty TNHH Tân Toàn Cầu

65. Công ty TNHH thêu may Hoàn Châu

66. Công ty TNHH Thanh Lễ

67. Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu

...

( Và rất nhiều doanh nghiệp và hàng trăm khách hàng khác - là doanh nhân, cá nhân. Danh sách này không bao gồm các doanh nghiệp Ecolaw đang tư vấn dài hạn và các khách hàng đã đăng ký sử dụng các Cẩm nang pháp lý Ecolaw))

Comments