Trang chủ
Đây là trang Thư viện văn bản quy phạm pháp luật do Công ty luật Ecolaw xây dựng. Để đọc và tra cứu, quý vị xem thanh menu dọc bên trái màn hình. Chọn tên bộ luật/luật mình cần tìm và click vào. Các Bộ luật/luật được chia theo từng nhóm để thuận tiện trong việc tìm và tra cứu. Ví dụ: nhóm "Thương mại, doanh nghiệp" gồm những luật trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại, doanh nghiệp... Những luật được sửa đổi, bổ sung sẽ được tổng hợp, hoặc đăng thành luật "hợp nhất" xếp ngay bên dưới. Các văn bản luật tại trang này đều đang có hiệu lực thi hành. 

Ghi chú: Quý vị cũng có thể gõ tên luật mà mình cần tìm vào ô tìm kiếm phía trên (bên phải màn hình) để tìm nhanh hơn.
.....

10 luật có hiệu lực từ 1/1/2019
  1. Luật An ninh mạng; 
  2. Luật Tố cáo; 
  3. Luật Quy hoạch; 
  4. Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật có quy định liên quan đến quy hoạch; 
  5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 
  6. Luật Quốc phòng; 
  7. Luật Lâm nghiệp; 
  8. Luật Thủy sản; 
  9. Luật Đo đạc và bản đồ; 
  10. Luật Thể dục, thể thao. 
.........

Sơ đồ lưu trữ:Click vào để xem ->>................

THƯ VIỆN LUẬT ECOLAW
Một sản phẩm của Công ty luật Ecolaw


Trang con (1): * Hiến pháp (2013)