Chào mừng bạn đến với EcoIT site!


Chúng tôi hiểu rằng không cá nhân nào, không tổ chức nào có thể tự giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống, vì vậy chúng tôi đã kết hợp với nhau, cùng chia sẻ ý tưởng, chia sẻ nguồn lực để tạo ra EcoIT với ý nghĩa của "Hệ sinh thái trong Công nghệ thông tin".

Trong hệ sinh thái xã hội này, mọi thành phần cấu thành nên hệ thống sẽ sinh trưởng, tồn tại và tương tác với nhau từ con người, đồ vật, cách thức đến các mối quan hệ cộng đồng một cách hài hòa, cộng sinh cùng có lợi.

EcoIT bắt đầu từ Việt Nam, một thị trường mới nổi với nhiều thách thức nhưng cũng mang lại nhiều cơ hội. Với khả năng, kinh nghiệm cùng sự cộng tác tích cực của các khách hàng, chúng tôi tin tưởng rằng các sản phẩm và giải pháp của mình sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường khu vực và hội nhập với thế giới.

Hiện tại, EcoIT hoạt động trong những lĩnh vực chính như sau:
  • Tư vấn dự án CNTT;
  • Tích hợp hệ thống CNTT;
  • Sản xuất phần mềm;
  • Cung ứng dịch vụ CNTT
Hãy đến và cùng chia sẻ thành công!