Doel

"Samen bouwen aan onze gemeente" - Efeze 4: 1-16; 2 Petrus 3: 11.

Onze VISIE

De doelstelling voor onze gemeente is het bereiken van groei door toewijding van ieder lid.


Hiertoe is een heilige wandel noodzakelijk en ...
 • het ontwikkelen van een levende, zich steeds verdiepende relatie met de Heer (lid - Hoofd)
 • gebruik van de door Hem gegeven gaven en talenten tot elkaars opbouw (lid - gemeente) Ef 4: 2-7, 11
 • actieve deelname aan de Grote Opdracht (lid - wereld) - Ef 6: 19; Mt 28: 19
Het resultaat: groei totdat wij allen de maat van de wasdom der volheid van Christus bereikt hebben. - Ef 4: 13, 15-16
 • Groei in diepte (= onze verantwoordelijkheid)
 • Groei in aantal (= vloeit eruit voort; dit is in de eerste plaats Gods werk!)

PIJLERS

 1. Gemeenschap
  • Inspirerende samenkomsten
  • Kringwerking
 2. Onderwijs
  • Prediking
  • Kringen
  • Bijbelstudie
  • Zondagsschool, tieners, jeugd
  • Studie over het christelijk huwelijk
  • Aanbod van de omringende gemeenten
 3. Zorg voor elkaar
  • Huisbezoeken
  • Gebed voor gezinnen en alleenstaanden
  • Kringen
  • Onthaal
 4. De Grote Opdracht
  1. Evangelisatie
   • Werkgroep evangelisatie
   • Vriendschapsevangelisatie
   • Contacten met r.k. parochies
  2. Zending
   • Wereldwijde zending
   • Dochtergemeente
 5. Structuur
  • Organogram
  • Lidmaatschap van VEG en Federale Synode Protestants Evangelische Kerken
  • Uitbreiding leidersteam