De Klompenheuler


Gegevens 

Naam kunstwerk             : De Klompenheuler
Eigenaar                          : Heerbeeck college
Maker (kunstenaar)         : Lou Manche
Datum ontstaan              : ~~ 1970
Locatie                            : Schoolgebouw Heerbeeck
Materiaal                         : Keramiek


Beschrijving voorwerp/voorstelling:
Klompenmaker; schenking van de gemeente Best aan de school Het beeld stond oorspronkelijkm op het schoolplein van de Mulo in het Centrum en werd bij de eerste deelname van de  Heerbeeckschool aan de carnavalsoptocht in 1969 meegedragen door leerlingen. Tijdens de realisatie van de nieuwbouw is na vele omzwervingen( )o.a. Gemeentewerf) gerestaureerd, met autolak geconserveerd en heeft nu een beschutte plaats op het Heerbeeck college.