Dwr-y-Felin Comprehensive School
Bilingualism VLE


Welsh Flag

Phrase of the Week - Ymadrodd yr Wythnos

Tymor 2

Hanner Tymor 2

Beth ydy’r …..?        -What is the ….?

                 …..teitl? - … title?

           …..dyddiad? - ….date?

 ….gwaith cartref? - ….homework?

                …..ateb? - …Answer?


Bilingualism Resources