ฐานที่ 12 อากาศ เรื่อง ทอร์นาโดในขวด

วันที่  13-17 กันยายน พ.ศ. 2553

ภาพและเรียบเรียงโดย ครูกฤษณา เพิ่มสุวรรณ, ครูณัฐกานต์ จันทร์งาม และคณะครูอนุบาล โรงเรียนดุสิตวิทยา

สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน

ขวดน้ำผลไม้นั้นว่างเปล่าจริงหรือไม่ มีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังการไหลของน้ำเมื่อเราปล่อยให้น้ำไหลออกจากอ่างอาบน้ำและพายุทอร์นาโดเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไร การทดลองนี้สามารถหาคำตอบได้

ภาพรวมการทดลอง

การทดลองนี้ประกอบด้วยขวดสองใบที่ต่อเชื่อมกัน เด็ก ๆ จะเห็นว่าอากาศมีตัวตนในรูปของฟองอากาศในน้ำที่ลอยขึ้นข้างบนด้วยการทดลองต่าง ๆ และเข้าใจว่าอากาศก็ต้องการที่อยู่เช่นเดียวกัน และสิ่งของสองสิ่งไม่สามารถอยู่ในที่เดียวกัน ณ เวลาเดียวกันได้ ในช่วงท้ายของการทดลองจะได้สร้าง พายุทอร์นาโดน้ำในขวด และสามารถสังเกตการณ์ไหลจากทุก ๆ ด้านอย่างใกล้ชิด

สภาพการทดลอง

                การทดลองนี้เป็นการทดลองที่สนุกสนาน เพราะมีการแข่งขันว่าใครจะทำให้น้ำไหลลงจากขวดเร็วที่สุด เด็ก ๆ ได้สังเกตปฏิกิริยาการไหลของน้ำ การหมุนของน้ำ การเกิดฟองอากาศ น้ำไล่อากาศ ฯลฯ ความแตกต่างของน้ำเมื่อเราใส่น้ำยาล้างจานเข้าไป มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร  การทดลองนี้เด็ก  ๆ สนใจอย่างต่อเนื่องดูได้จากช่วงเย็นกลับบ้าน เด็ก ๆ จะเชิญชวนให้คุณพ่อคุณแม่มาแข่งขันกับตัวเอง และเล่าเรื่องถึงการเกิดทอร์นาโดให้ฟังได้อย่าภาคภูมิใจ ได้ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง


Comments