Construct2

รวมลิงค์ดาวน์โหลดโปรแกรมและไฟล์ต่างๆ

โพสต์24 เม.ย. 2558 03:06โดยไวยวิทย์ มูลทรัพย์

รวมลิงค์ดาวน์โหลดโปรแกรมและไฟล์ต่างๆ

โปรแกรมเวอร์ชั่นที่ผมพาทำกิจกรรม คือ construct2-r195
https://drive.google.com/open…

โปรแกรมสำหรับ Build App คือ xdk
https://drive.google.com/open…

ไฟล์ phonegap
https://drive.google.com/open…

เว็บโหลดเสียงฟรีเพื่อใช้ประกอบงานของเราครับ
http://www.freesound.org/

แบบเรียนการสร้างเกมแบบไฟล์ PDF 
https://drive.google.com/open…

คู่มือการสร้างเกมแบบสมบูรณ์ครบทุกกิจกรรม (ขอขอบคุณท่านสุชาติ ..ผู้ช่วยเรียบเรียง และผมได้มาจัดทำ แก้ไข ปรับปรุงเป็นไฟล์ที่สมบูรณ์แบบ PDF)
https://drive.google.com/…/0ByOa5Sjnzd--RXdIUXM5MUhuT…/view…

credit : ครูอภิวัฒน์ วงศ์กัณหา

1-1 of 1