รู้จักครูไวไว

ชื่อ : นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์
ชื่อเล่น : ครูไวไว
ตำแหน่ง : ครู / เว็บมาสเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0821072895
อีเมล์ : kroowaiwai@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.kroowaiwai.net
Facebook : http://facebook.com/waiwai.jaidee

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านร่องคำ?ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

มัธยมศึกษา ตอนต้น โรงเรียนบ้านร่องคำ?ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

มัธยมศึกษา ตอนปลาย โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา?ต.เหล่าฮก อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 

 

ระดับอุดมศึกษา
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

   

   

  • ปีการศึกษา 2545 – 2548
  • ทุน สควค. จาก สสวท. สควค.รุ่น 10
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยม)??มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.ศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ปีการศึกษา 2549
  ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางการสอนคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ทุน สควค. จาก สสวท.)
 • ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ปีการศึกษา 2553-2556
  สาขา หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ทุน สควค. จาก สสวท.)
 • กำลังศึกษา ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  ปีการศึกษา 2557- ปัจจุบัน
  สาขา การบริหารการศึกษา
 • ปัจจุบัน รับราชการครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 

การพัฒนาตนเอง

 • xxx

ผลงานเด่นด้านผู้เรียน

 • ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเว็จเพจประเภท Text Editor งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขต สพม.27 ปี 2556
 • ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเว็จเพจประเภท Text Editor งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับภาคอีสาน ปี 2556
 • ลำดับที่ 7 การแข่งขันการสร้างเว็จเพจประเภท Text Editor งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับชาติ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี ปี 2556
 • ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเว็จเพจประเภท Web Editor งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับเขต สพม.27 ปี 2557

โปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

 • ปีการศึกษา 2553 พัฒนาโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 60 ระดับภาคอีสาน จังหวัดอุดรธานี
 • ปีการศึกษา 2554 พัฒนาโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ระดับเขต สพม.27  จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ปีการศึกษา 2554 พัฒนาโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ระดับภาค ทุกภาคทั่วประเทศไทย
 • ปีการศึกษา 2554 พัฒนาโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ระดับชาติ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
 • ปีการศึกษา 2555 พัฒนาโปรแกรม IEYI 2012 การแข่งขันนวัตกรรมนานาชาติ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
 • ปีการศึกษา 2555 – 2557
  – พัฒนาโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ทุกเขตทั่วประเทศไทย ทั้งประถม มัธยม และการศึกษาพิเศษ
  – พัฒนาโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ทุกภาคทั่วประเทศไทย ทั้งประถม มัธยม และการศึกษาพิเศษ
  – พัฒนาโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี

 

 

 

ผลงานเด่น

 
ลำดับ หัวข้อ จำนวนวัน วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด สถานที่ หน่วยงานที่จัด
1 เป็นวิทยากร อบรมการใช้โปรแกรมระบบการลงทะเบียนและรายงานผล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 2 25 มิถุนายน 2555 26 มิถุนายน 2555 ห้องประชุม โรงแรมมนต์มณี บางนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
2 วิทยากรและครูที่ปรึกษาค่ายอัจฉริยภาพ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร 4 5 พฤษภาคม 2555 9 พฤษภาคม 2555 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร สพม.27(ร้อยเอ็ด), โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3 โปรแกรมเมอร์ระบบบริหารจัดการการแข่งขัน งานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ IEYI2012 ณ ไบเทคบางนา 7 28 พฤษภาคม 2555 2 มิถุนายน 2555 ไบเทค บางนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
4 เจ้าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล และโปรแกรมเมอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 61 เมืองทองธานี 7 20 มกราคม 2555 28 มกราคม 2555 เมืองทองธานี สพฐ. สกก.
5 เจ้าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล และโปรแกรมเมอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกและภาคกลาง 5 ธันวาคม 2554 ธันวาคม 2554 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1
6 เป็นผู้ดูและระบบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด สพม.27 30 1 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2554 สพม.27 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
7 เป็นผู้ดูและระบบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 60 ระดับภาคอีสาน ณ จังหวัดอุดรธานี 100 1 ตุลาคม 2553 31 มกราคม 2554 จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
8 การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างบทเรียนออนไลน์ และการสร้างสรรค์งานกราฟฟิก 1 7 ตุลาคม 2554 7 ตุลาคม 2554 ห้องประชุมโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์  
9 เป็นวิทยากรอบรมการทำ E-book ด้วยโปรแกรม Desktop Author 2 1 ก.ค. 54 2 ก.ค. 54 โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร กลุ่มโรงเรียนลิ้นฟ้าดู่น้อย

ประวัติการฝึกอบรม

 
ลำดับ หัวข้อ จำนวนวัน วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด สถานที่ หน่วยงานที่จัด
1 ประชุมระบบบริหารจัดการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ณ ห้องประชุม อาคาร สพฐ. 1 30 ธันวาคม 2555 30 ธันวาคม 2555 ห้องประชุม อาคาร สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.
2 การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 1 6 ตุลาคม 2554 6 ตุลาคม 2554 ห้องประชุมโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
3 การอบรมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 1 5 ตุลาคม 2554 6 ตุลาคม 2554 ห้องพลาญชัย โรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 27
4 การสัมนาเชิงปฏิบัติการ จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาอังกฤษ 1 29 กันยายน 2554 29 กันยายน 2554 ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงาจเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศคึกษา เขต 27
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. 2 27 กันยายน 2554 28 กันยายน 2554 ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
6 เข้ารับการอบรมวิทยากรแกนนำด้านการบูรณาการ ICT 5 9 มิถุนายน 2553 13 มิถุนายน 2553 ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สพท.อด.1
7 เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายการนิเทศ สพท.อด.1 4 13 กรกฎาคม 2553 16 กรกฎาคม 2553 อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 6 (ไลออนส์อุทิศ) สพท.อด.1
8 อบรม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยทางการศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยเชิงประเมิน : แนวคิดและการประยุกตด์ใช้ทางการศึกษา 1 17 กรกฎาคม 2553 17 กรกฎาคม 2553 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 อบรม Workshop การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา โดยใช้โปรแกรม SPSS 1 9 ตุลาคม 2553 9 ตุลาคม 2553 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น
10 โครงการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ 2 24 กรกฎาคม 2553 25 กรกฎาคม 2553 ณ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ณ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
Comments