למורים להוראת המדעים בחינוך היסודי שלום , 
להלן מסמכים לשימוש שלכם , ניתן להוריד כל מסמך ולשמור אותו במחשב שלכם 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצג הורד
  205k גירסה 1 28 באוג׳ 2016, 1:22 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי
ĉ
הצג הורד
  100k גירסה 1 12 באוק׳ 2016, 4:54 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי
Ċ
הצג הורד
  108k גירסה 1 12 באוק׳ 2016, 5:42 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי
ĉ
הצג הורד
  481k גירסה 1 12 באוק׳ 2016, 5:50 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי
ĉ
הצג הורד
  50k גירסה 1 30 באוג׳ 2014, 12:24 רכז מקצוע
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצג הורד
  30k גירסה 1 25 ביוני 2014, 5:30 רכז מקצוע
ĉ
הצג הורד
  202k גירסה 1 25 ביוני 2014, 5:30 רכז מקצוע
ĉ
הצג הורד
  42k גירסה 4 28 באוג׳ 2016, 1:34 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי
ĉ
הצג הורד
  16k גירסה 3 28 באוג׳ 2016, 1:25 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
הצג הורד
  38k גירסה 1 14 ביוני 2014, 23:24 רכז מקצוע
ĉ
הצג הורד
  722k גירסה 5 28 באוג׳ 2016, 1:41 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצג הורד
  349k גירסה 2 24 באוק׳ 2014, 0:42 רכז מקצוע
ĉ
הצג הורד
  74k גירסה 2 22 באוק׳ 2014, 21:58 רכז מקצוע
Ċ
הצג הורד
  1019k גירסה 1 14 ביוני 2014, 23:17 רכז מקצוע
ĉ
הצג הורד
  589k גירסה 1 14 ביוני 2014, 23:17 רכז מקצוע
ĉ
הצג הורד
  1815k גירסה 1 14 ביוני 2014, 23:18 רכז מקצוע
Ċ
הצג הורד
  324k גירסה 1 14 ביוני 2014, 23:18 רכז מקצוע
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
הצג הורד
  89k גירסה 1 22 באוג׳ 2014, 5:54 רכז מקצוע
ĉ
הצג הורד
  33k גירסה 1 22 באוג׳ 2014, 5:54 רכז מקצוע
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
הצג הורד
  36k גירסה 2 28 באוג׳ 2016, 1:38 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי
ĉ
הצג הורד
  295k גירסה 2 28 באוג׳ 2016, 1:38 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצג הורד
  208k גירסה 3 28 באוג׳ 2016, 1:41 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי
ĉ
הצג הורד
  21k גירסה 1 25 ביוני 2014, 5:26 רכז מקצוע
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
הצג הורד
  24k גירסה 2 11 בספט׳ 2014, 0:08 רכז מקצוע
Ċ
הצג הורד
  58k גירסה 1 30 באוג׳ 2014, 12:21 רכז מקצוע
Ċ
הצג הורד
  87k גירסה 1 30 באוג׳ 2014, 12:23 רכז מקצוע
Ċ
הצג הורד
  640k גירסה 1 30 באוג׳ 2014, 12:21 רכז מקצוע
Ċ
הצג הורד
  253k גירסה 1 30 באוג׳ 2014, 12:17 רכז מקצוע
Ċ
הצג הורד
  389k גירסה 1 30 באוג׳ 2014, 12:17 רכז מקצוע
Ċ
הצג הורד
  511k גירסה 1 30 באוג׳ 2014, 12:17 רכז מקצוע
ĉ
הצג הורד
  47k גירסה 1 30 באוג׳ 2014, 12:21 רכז מקצוע
Ċ
הצג הורד
  503k גירסה 1 30 באוג׳ 2014, 12:23 רכז מקצוע
Ċ
הצג הורד
  31k גירסה 1 30 באוג׳ 2014, 12:21 רכז מקצוע
Ċ
הצג הורד
  61k גירסה 1 30 באוג׳ 2014, 12:21 רכז מקצוע
Ċ
הצג הורד
  96k גירסה 1 30 באוג׳ 2014, 12:21 רכז מקצוע
ĉ
הצג הורד
  396k גירסה 1 30 באוג׳ 2014, 12:21 רכז מקצוע
ĉ
הצג הורד
  396k גירסה 1 30 באוג׳ 2014, 12:17 רכז מקצוע
Ċ
הצג הורד
  154k גירסה 1 30 באוג׳ 2014, 12:21 רכז מקצוע
Ċ
הצג הורד
  154k גירסה 1 30 באוג׳ 2014, 12:21 רכז מקצוע
Ċ
הצג הורד
  204k גירסה 1 30 באוג׳ 2014, 12:21 רכז מקצוע
Ċ
הצג הורד
  204k גירסה 1 30 באוג׳ 2014, 12:23 רכז מקצוע
Ċ
הצג הורד
  98k גירסה 1 30 באוג׳ 2014, 12:23 רכז מקצוע
Ċ
הצג הורד
  1665k גירסה 1 30 באוג׳ 2014, 12:21 רכז מקצוע
Ċ
הצג הורד
  1665k גירסה 1 30 באוג׳ 2014, 12:23 רכז מקצוע
Ċ
הצג הורד
  58k גירסה 1 30 באוג׳ 2014, 12:21 רכז מקצוע
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצג הורד
  14k גירסה 1 28 באוג׳ 2014, 4:12 רכז מקצוע
Ĉ
הצג הורד
  12k גירסה 1 25 ביוני 2014, 6:12 רכז מקצוע
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
הצג הורד
  22k גירסה 2 28 באוג׳ 2016, 1:37 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי
ĉ
הצג הורד
  84k גירסה 1 28 באוג׳ 2014, 2:53 רכז מקצוע
ĉ
הצג הורד
  59k גירסה 2 28 באוג׳ 2016, 1:39 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי
Ċ
הצג הורד
  721k גירסה 3 28 באוג׳ 2016, 1:39 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי
ĉ
הצג הורד
  39k גירסה 2 28 באוג׳ 2016, 1:32 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי
ĉ
הצג הורד
  39k גירסה 2 28 באוג׳ 2016, 1:30 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי
ĉ
הצג הורד
  14k גירסה 2 28 באוג׳ 2016, 1:37 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי
ĉ
הצג הורד
  14k גירסה 2 28 באוג׳ 2016, 1:37 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי
ĉ
הצג הורד
  51k גירסה 2 28 באוג׳ 2016, 1:37 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי
ĉ
הצג הורד
  135k גירסה 2 28 באוג׳ 2016, 1:30 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצג הורד
  137k גירסה 1 28 באוג׳ 2014, 2:38 רכז מקצוע
ĉ
הצג הורד
  87k גירסה 1 28 באוג׳ 2014, 2:38 רכז מקצוע
ċ

הצג
תכנית הלימודים המכילה את תחומי התוכן מכיתה א עד כיתה ו'  29 ביוני 2015, 2:32 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
הצג הורד
  283k גירסה 3 28 באוג׳ 2016, 1:41 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי
Ċ
הצג הורד
  299k גירסה 3 28 באוג׳ 2016, 1:41 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי
ĉ
הצג הורד
  148k גירסה 5 12 באוק׳ 2016, 5:03 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי
ĉ
הצג הורד
  53k גירסה 3 28 באוג׳ 2016, 1:41 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי
ĉ
הצג הורד
  69k גירסה 3 28 באוג׳ 2016, 1:41 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי