דף מידע למורה ולרכז המדעים בבתי הספר היסודיים 

בדף זה ימצא המורה כל הכלים לעבודה שלו השוטפת. מסמכים וקבצים לצורך תכנון רואה אפקטיבית ומשמעותית . 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
הצג הורד
  500k גירסה 1 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר דרוזי וצרקסי
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצג הורד
  95k גירסה 2 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר דרוזי וצרקסי
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצג הורד
  27k גירסה 3 7 בספט׳ 2018, 8:11 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  132k גירסה 3 7 בספט׳ 2018, 8:12 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
Ċ
הצג הורד
  172k גירסה 2 7 בספט׳ 2018, 8:12 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצג הורד
  91k גירסה 4 7 בספט׳ 2018, 9:48 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  30k גירסה 4 7 בספט׳ 2018, 11:37 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצג הורד
  18k גירסה 4 7 בספט׳ 2018, 5:14 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  35k גירסה 2 7 בספט׳ 2018, 5:18 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  31k גירסה 3 7 בספט׳ 2018, 5:15 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  95k גירסה 2 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר דרוזי וצרקסי
Ĉ
הצג הורד
  1511k גירסה 2 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר דרוזי וצרקסי
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצג הורד
  23k גירסה 2 7 בספט׳ 2018, 12:31 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  51k גירסה 3 7 בספט׳ 2018, 8:18 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
Ĉ
הצג הורד
  12k גירסה 3 7 בספט׳ 2018, 8:13 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  68k גירסה 3 7 בספט׳ 2018, 11:40 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
Ĉ
הצג הורד
  36k גירסה 3 7 בספט׳ 2018, 8:13 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  40k גירסה 2 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר דרוזי וצרקסי
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצג הורד
  30k גירסה 3 7 בספט׳ 2018, 8:15 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  202k גירסה 3 7 בספט׳ 2018, 8:15 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  42k גירסה 5 7 בספט׳ 2018, 11:38 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  138k גירסה 4 7 בספט׳ 2018, 11:45 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  156k גירסה 2 7 בספט׳ 2018, 11:47 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  23k גירסה 3 7 בספט׳ 2018, 11:38 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  16k גירסה 5 7 בספט׳ 2018, 11:38 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצג הורד
  167k גירסה 2 7 בספט׳ 2018, 11:39 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  232k גירסה 2 7 בספט׳ 2018, 5:24 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  156k גירסה 2 7 בספט׳ 2018, 5:24 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  112k גירסה 2 7 בספט׳ 2018, 5:24 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  157k גירסה 2 7 בספט׳ 2018, 5:24 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  122k גירסה 2 7 בספט׳ 2018, 5:24 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  30k גירסה 2 7 בספט׳ 2018, 5:24 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי