דף מידע למורה ולרכז המדעים בחטיבות הביניים 

בדף זה ימצא המורה כל הכלים לעבודה שלו השוטפת. מסמכים וקבצים לצורך תכנון רואה אפקטיבית ומשמעותית . 

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצג הורד
  116k גירסה 3 9 בספט׳ 2018, 9:35 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  297k גירסה 2 9 בספט׳ 2018, 9:23 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
Ċ
הצג הורד
  67k גירסה 2 9 בספט׳ 2018, 7:37 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  242k גירסה 3 9 בספט׳ 2018, 9:35 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  91k גירסה 3 9 בספט׳ 2018, 9:35 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצג הורד
  91k גירסה 2 9 בספט׳ 2018, 7:36 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  254k גירסה 2 9 בספט׳ 2018, 7:36 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  255k גירסה 2 9 בספט׳ 2018, 7:36 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצג הורד
  18k גירסה 1 8 בספט׳ 2018, 10:20 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  31k גירסה 1 8 בספט׳ 2018, 10:20 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצג הורד
  23k גירסה 1 8 בספט׳ 2018, 10:20 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  51k גירסה 1 8 בספט׳ 2018, 10:20 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  68k גירסה 1 8 בספט׳ 2018, 10:20 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
Ĉ
הצג הורד
  23k גירסה 2 9 בספט׳ 2018, 9:23 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצג הורד
  150k גירסה 3 9 בספט׳ 2018, 9:35 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  30k גירסה 1 8 בספט׳ 2018, 10:20 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  202k גירסה 1 8 בספט׳ 2018, 10:20 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  33k גירסה 2 9 בספט׳ 2018, 9:22 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  20k גירסה 2 9 בספט׳ 2018, 9:21 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
Ĉ
הצג הורד
  12k גירסה 3 9 בספט׳ 2018, 9:19 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  28k גירסה 2 9 בספט׳ 2018, 9:22 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  42k גירסה 2 9 בספט׳ 2018, 9:21 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  16k גירסה 2 9 בספט׳ 2018, 9:21 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצג הורד
  96k גירסה 2 9 בספט׳ 2018, 9:23 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  213k גירסה 2 9 בספט׳ 2018, 7:31 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  326k גירסה 2 9 בספט׳ 2018, 7:31 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
ĉ
הצג הורד
  278k גירסה 2 9 בספט׳ 2018, 7:31 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
Comments