קורסים ומידע למשתלם
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Digital_Content/Pages/moodle_%20sites.aspx
מערכת תיק תקhttps://sites.google.com/a/druzenet.tzafonet.org.il/gelrachpeqiin/
https://professionaldevelopment.taldor.co.il/
https://sites.google.com/a/druzenet.tzafonet.org.il/pispeqiin/home/medamrtze
הנחיות ונהלים- אופק ועוז לתמורה
https://sites.google.com/a/druzenet.tzafonet.org.il/pispeqiin/home/tfaseem

מספר מבקרים באתר

AmazingCounters.com


הודעות מרכז הפסג"ה

פעילויות בפסג"ה פקיעין


 


תוצאת תמונה עבור עיטורים פרחים

    

לתגובות או הצעות :     
              פאיד דיב - מנהל האתר(faed@tzafonet.org.il)
                     רואידה גדבאן -מעצבת מרחבי למידה בפסג"ה (rowaidagadban@gmail.com)