קורסים ומידע למשתלם
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Digital_Content/Pages/moodle_%20sites.aspx
מערכת תיק תק
http://education.atid.org.il/
https://sites.google.com/a/druzenet.tzafonet.org.il/pispeqiin/home/medamrtze
https://sites.google.com/a/druzenet.tzafonet.org.il/gelrachpeqiin/
הנחיות ונהלים- אופק ועוז לתמורה
https://sites.google.com/a/druzenet.tzafonet.org.il/pispeqiin/home/tfaseemברקוד אתר


מספר מבקרים באתר

AmazingCounters.com

הודעות מרכז הפסג"ה

פעילויות בפסג"ה פקיעין
 הצלחה וכישלון


            
        לתגובות או הצעות :     
                     פאיד דיב - מנהל האתר   (   faed@tzafonet.org.il)
                     רואידה גדבאן -  מעצבת מרחבי למידה בפסג"ה (rowaidagadban@gmail.com)