חוזר מפמ"ר  אוגוסט 2016                                                                    חזור מפמ"ר אוגוסט 2017 לשנה"ל תשע"ח

                                                             קול קורא לגיוס בוחנים ליחידה בהבעה בע"פ בעברית לדרוזים 015285