מציג 2 פריטים
תיאורבעליםשלם
מיין 
 
מיין 
 
מיין 
 
תיאורבעליםשלם
   
תכנית הלימוד של השפה העברית במגזר הדרוזי  תכנית  
מציג 2 פריטים